Micro-influencers: Varför ska du samarbeta med dem?

Micro-influencers: Varför ska du samarbeta med dem?

Influencer Marketing växer i extrem takt: Business Insider uppskattar att år 2020 kommer det att investeras 8 miljarder dollar i influencermarknaden. Siffran kommer dock att stiga och bli så hög som 22 miljarder dollar före år 2022. Vad är nästa steg och rollen för...