8 vanliga influencer marketing-misstag

Influencer marketing-misstag händer, även den bästa av oss. Över 4 000 influencer marketing-kampanjer har genomförts på Promoty-plattformen; från både mindre och större varumärken, vissa kampanjer med en stark lokal förankring och andra med ett brett internationellt fokus.

Många av kampanjerna har varit lyckade och felfria – men de som inte riktigt blev som tänkt, avslöjar några av de vanligaste misstagen som marknadsförare tenderar att göra vid influencersamarbeten, har du gjort någon av dem?

Influencer marketing-misstag #1: Slumpmässiga influencersamarbeten

Influencer marketing är en relativ ny typ av marknadsföring. Därför har många marknadsförare inte den erfarenhet av att inkludera influencers i sin marknadsföring på ett strategiskt och effektivt sätt ännu. Därför ser vi ofta att marknadsförare gör 2–3 st engångssamarbeten – och om de inte fungerar, beslutar de att influencer marketing inte är något för deras varumärke.

“För några år sedan, när det fanns betydligt färre samarbetsinlägg på sociala medier, så fungerade kortsiktiga influencer-kampanjer… eftersom det mediala bruset bara ökar, blir det extremt svårt för engångssamarbeten att sticka ut och förmedla budskapet” – Björn Tillman, Country Manager för Promoty Sverige.

Influencer marketing är ett effektivt verktyg för marknadsföring, men den fungerar inte alltid ensam – ibland kan man behöva ytterligare insatser för att lyckas.

Tänk på detta:

Tänk långsiktigt, testa olika budskap och tillvägagångssätt, mät och optimera för att få bättre resultat under tiden, precis som om du skulle göra en Facebook-annons. Långsikta influencersamarbeten är mer tillförlitliga, kräver mindre tid av marknadsföraren och konsumenten behöver oftast flera delmål innan hen beslutar sig för ett köp – därmed också en stor inverkan på resultatet.

Det är också viktigt att komma ihåg, effektiv influencer marketing börjar med en genomtänkt strategi. En bra början på detta är vårt arbetsblad – vilket inkluderar att sätta ett tydligt budskap, definiera syfte och målgrupp för kampanjen, samt välja kanaler och samarbetspartners.

influencer marknadsföringsstrategi

Influencer marketing-misstag #2: Målet med kampanjen är inte tydligt

Influencer marketing kan vara ett bra verktyg för att öka varumärkeskännedommen, öka försäljningen, eller att få mer exponering på sociala medier – men inte allt på en och samma gång. Om en influencer försöker hänvisa sina följare till varumärkets webbplats, följa deras Instagram-sida, och att delta i en tävling i ett sponsrat inlägg, så kommer följaren med största sannolikhet, bara att bli förvirrad och samarbetet kommer inte att tjäna sitt syfte.

Målet med kampanjen bör avgöra valet av samarbetspartner(s), upplägget, KPI:er och utvärdering av resultatet. Det är samma aspekter som ligger till grunden för en framgångsrik influencer marketing-strategi – om målet inte är tydligt, kommer hela kampanjen att bli en enda stor röra.

Tänk på detta:

Börja med att planera kampanjens mål; är det att stärka varumärket, lansera en ny produkt, främja en rabattkampanj, öka antalet Instagramföljare eller något annat. Om du behöver rikta in dig på flera mål inom en och samma kampanj, är det en bra idé att prioritera dem.

Säkerställ att målsättningen tydligt framgår på kampanjbeskrivningen, detta hjälper influencern att anpassa sina inlägg och händelser med lämplig CTA.

Till exempel, när finska godisvarumärket Halva lanserade sin nya produkt, tog de hjälp av influencers för att 1) öka medvetenhet om den nya produkten 2) få mer följare till deras Instagram.

De anordnade en giveaway med 99st lokala influencers. Varje kreatör fick ett urval av produkter att lotta ut. För att delta, behövde deltagarna följa både influencern och Halva – på så sätt fick båda nya följare!

Totalt nådde kampanjen 380 000+ personer och varumärket fick 6 852st nya följare till sin Instagram – imponerande siffror på en relativt liten marknad som Finland. Kampanjens budget var totalt 1 014€ , Halva betalade därmed mindre än 0,15€ per ny följare.

Halva Kingis produktlansering

Mål: Ökad synlighet kring Halvas produktlansering genom giveaways tillsammans med mikroinfluencers

Ersättning: Produkt
Inlägg: 99
Räckvidd: 389 845
Gilla-markeringar: 28 826
CPE: 0,02€
Nya följare: 6 852

Influencer marketing-misstag #3: Fokuserar på försäljning för tidigt

Vi har sett kampanjer på plattformen där kampanjenbeskrivning är ‘’gör inlägg som ger oss försäljning’’ – och många gånger också för en mindre känd produkt. Kunderna kan inte förväntas att göra ett köp direkt. Detta kan istället skapa en motvilja istället för en säljande effekt på sociala medier.

Tänk på detta:

Studier har visat att det behövs i genomsnitt 8 kontaktpunkter innan konsumenten fattar ett köpbeslut. Inom marknadsföringsteori och AIDA-modellen, visar det oss att vi först måste fånga konsumenternas uppmärksamhet, sedan deras intresse, från vilket begäret växer och slutligen den önskade åtgärden.

Majoriteten av marknadsföringen på sociala medier bör fokusera på medvetenhet- och intressefasen. När grunden är lagd, kan konsumenterna uppmuntras med ett säljerbjudanden och köp.

När det gäller ett okänt varumärke, kan det vara bra att låta de första kampanjerna fokusera på att öka varumärkeskännedomen och deras image – för att väcka intresse hos konsumenterna. Efter det, kan du köra en kampanj med samma influencers igen, där de delar en rabattkod för att motivera de intresserade följarna att göra ett köp. 

Influencer marketing-misstag #4: Samarbetspartner(s) väljs slumpmässigt

Att välja rätt samarbetspartners är en av de viktigaste aspekterna inom influencer marketing, många gånger är det avgörande för hur lyckad kampanjen blir. Vi ser dock att marknadsförare ofta väljer influencers utifrån ett första intryck, utan att fördjupa sig i deras värderingar, tidigare samarbeten eller vilka deras följare är.

Det kan därför bli fel om till exempel ett samarbete gäller köttprodukter och influencern är vegetarian, eller att influencern har ett långvarigt samarbete med ett fast-fashion företag och sedan blir ombedd att medverka i en kampanj som belyser klädindustrins klimatpåverkan. Lokala influencers kan också ha sin publik någon annanstans, vilket innebär att kampanjen inte kommer att nå dina lokala konsumenter som tänkt från början.

 

Tänk på detta:

Innan du väljer samarbetspartner, öppna personens Instagramprofil och fördjupa dig, samt undersök hens tidigare innehåll och kommunikation; är det en person som du vill ska representera ditt varumärke?

Ett tips är att skapa din egna ideala influencer-checklista och följa den. Den kan t.ex. inkludera:

◻️ Influencerns värderingar ​​– stämmer de överens med varumärkets värderingar?
◻️ Influencerns potential/framtid med varumärket – kan det vara aktuellt med ett långsiktigt samarbete?
◻️ Följarnas demografi(kön, ålder, plats, etc.) – matchar det varumärkets målgrupp?
◻️ Kvaliteten på innehållet – gäller både visuellt, i skrift, tidigare samarbeten etc.
◻️ Övriga kriterier som är viktiga för er

Valet av influencers beror också mycket på syftet med kampanjen. Om varumärket vill ha kvalitativt innehåll till sina sociala medier, bör influencernas conent skill vara av största vikt. Skulle det istället röra sig om att nå en specifik målgrupp, är antalet följare och demografi viktigare.

När du genomför en kampanj på Promoty-plattformen, kan det vara värt att överväga influencerns ansökan och kampanjidé; om den är genomtänk och visar ett stort intresse för varumärket, så kan du förvänta dig ett sponsrat inlägg som både är autentiskt och meningsfullt.

Influencer marketing-misstag #5: Inte tillräckligt med information eller riktlinjer

En annan viktig aspekt vid en framgångsrik influencer marketing-kampanj är att ha en urförlig kampanjbeskrivning.

Det finns två ytterligheter här dock;

  • Att ge influencern för strikta instruktioner som hämmar hens autenticitet och personlighet i inlägget, vilket med största sannolikhet enbart kommer resultera i ett “reklamigt” inlägg.
  • Hen får för mycket information och kan inte urskilja det väsentliga i kampanjen.

Å andra sidan, om ett varumärke inte tydligt kommunicerar sina förväntningar, syftet med kampanjen och nödvändig bakgrundsinformation, kommer det sponsrade inlägget troligtvis inte uppfylla varumärkets mål.

‘’Professionella influencers lär känna varumärket, särskilt i långsiktiga samarbeten, men de är inte tankeläsare… Självklart ska influencern tillåtas vara kreativ och hen bör inte kontrolleras för hårt, men brist på information kan också vara orsaken till dåligt utförande’’

Anni Rahula, Head of Customer Success på Promoty.

Tänk på detta:

Idealt är kampanjbeskrivningen tydlig, övertygande och så kort som möjlig, samtidigt som den innehåller den nödvändigaste informationen:

◻️ Kort introduktion av varumärket och/eller produkten
◻️ Struktur eller idé kring samarbetet
◻️ Syftet med kampanjen
◻️ Vilka influencers man letar efter
◻️ Do’s & Don’ts

Att skriva en kampanjbeskrivning kan likställas med att skriva en annonstext – viktig information bör komma precis i början. Om du skapar en kampanj på en av influencer marketing-plattform, lägg då också till en intresseväckande rubrik till din kampanj.

Tänk också på att tydligt ange syftet/CTA med kampanjen, annars kommer inte influencern veta vart hen ska hänvisa sina följare.

Exempel på kampanjbeskrivning 

Influencer marketing-misstag #6: Brist på kommunikation

Vi tenderar ofta att skylla på influencers för brist på kommunikation, men i verkligheten finns det också några saker som marknadsförare kan göra bättre – vanliga misstag är:

– På Promoty, har det hänt att marknadsförare inte godkänner det uppladdade innehållet – vilket lämnar influencer i en knepig sits där de inte vet om samarbetet är fortfarande giltigt eller inte.

– Produkterna är försenade, vilket gör att influencer inte får tillräckligt med tid för att skapa innehållet.

– Influencer får inte tillräckligt information om produktleverans, kampanjens slutdatum, tillåtna personliga rabattkoder och annan kampanjinformation.

– Efter avslutat samarbete ges ingen feedback till influencern. I detta fall vet inte influencern om varumärket var nöjd med samarbetet eller om något kunde ha gjorts annorlunda.

 

Tänk på detta:

Som i vilken annan relation, ligger ansvaret för god kommunikation på bägge parter: marknadsföraren bör vara proaktiv.

– Om du har innehåll att granska i din kampanj, köpt det eller begär ändringar. Det är bra för innehållsskaparen att veta i förväg om innehållet är godkänt eller om ändringar behöver göras.

– Om en kampanj är försenad eller av någon annan anledning inte längre kommer genomföras, berätta för din samarbetspartner så fort som möjligt och förklara situationen

– Se alltid till att innehållsskaparen har tillräckligt med tid för att skapa innehållet. Till exempel, om leveransen av produkterna är försenade, kan du behöva förlänga kampanjens slutdatum för att ge extra tid till att skapa innehållet.

– Om du i kampanjbeskrivningen lovat att ge influencern en personliga rabattkod eller om kampanjen har ett specifikt datum för publicering av innehåll, glöm inte att påminna dem om det.

– Vi har uppmärksammat att vissa marknadsförare på Promoty-plattformen, skriver ett välkomstmeddelande till kreatören de plockar hen till sin kampanj; där de kortfattat presenterar sig själva och nästa steg. Detta är något som hjälper till att bygga en bra relation med kreatörerna.

– Efter samarbetet, ge feedback till kreatören – speciellt i de fall med personliga rabattkoder, där du vet exakt hur många försäljningar hen genererade. Konstruktiv feedback hjälper hen att bli bättre, medan positiv feedback uppmuntrar att vidta ytterligare åtgärder.

Influencer marketing-misstag #7: Du använder inte influencerns innehåll

Vår Country Manager från Estland, Mirjam-Johanna Loddes, genomförde en liten studie av de samarbeten som gjorts i Estland – där hon analyserade samarbeten mellan innehållsskapare inom sex olika branscher under en 3 månadersperiod.

Det visade sig att bara hälften av dessa varumärken, använde bilden som var skapad av influencern åt dem på deras Instagram-sida. Däremot de som använde bilden, de hade dubbelt så många gilla-markeringar jämfört med sina övriga inlägg.

Mirjam berättar också att när varumärket introducerade och belyste samarbetet med influencern, kändes det transparent för följarna och inte som en sedvanlig köpt annons.

Tänk på detta:

Baserat på dessa siffror, kan man säga att det definitivt är värt att använda influencers bilder på sina egna sociala medier! Förutom att det är visuellt fångar ens intresse, är det också trendig och originellt, är det också mycket mer engagerande.

Till exempel, det danska smyckesvarumärket Zilver genomförde en kampanj på Promoty för att få produktbilder till sina sociala medier. Nedan är deras Instagramprofil före och efter att ha använt Promoty-kampanjen.

Att ha ett estetiskt instagramflöde är givetvis inte det viktigaste, men det är ändå faktor som avgör om en användare kommer att fördjupa sig i varumärkets innehåll och börja följa det.

P.S. 

Om du vill ha originellt influencer-skapat innehåll till ditt varumärkes sociala medier, bör du spana in Promoty Content-Only kampanjer. Det är en kampanjtyp där innehållsskapare skapar foton och videos åt varumärket utan att dela det på sina egna sociala medier.

Influencer marketing-misstag #8: Du gör allting manuellt

Självklart kan man söka efter influencers på Instagram på egen hand – speciellt på marknader eller branscher där täckningen är begränsad och man kanske redan känner dessa personer.

Om du däremot inte vet vilka influencers du ska kontakta, hashtags att använda, eller vilka länder som kan vara intressanta för ditt varumärke att utforska – så kommer Promoty-plattformen underlätta samtliga aspekter och spara tid. Till exempel, när Promoty lanserades tog det oss cirka 40 timmar att hitta de första 100 innehållsskaparna, medan nu skulle det ta ungefär 10 minuter.

Det är också värt att nämna att det kan ta tid att komma överens om detaljerna i ett samarbetet, få leveransuppgifterna åt produkterna, skriva avtal, sammanställa betalningsinformation och göra utbetalningar, be om skärmdumpar efter inlägg har publicerats och manuellt sammanfatta kampanjens resultat i t.ex. Excelblad – det är helt klart en större investering än Promotys kampanjavgift på 20% av kampanjens budget.

Fördelen med en influencer marketing-plattform är att du kan hantera alla dina influencers, samarbeten, publicerade innehåll, betalningar och kampanjresultat på ett och samma ställe.

Som marknadsförare är din roll att sätta upp din kampanj, välja ut de bästa kandidaterna och granska inlägg och stories innan publicering. All statistik samlas på ett och samma ställe för både inlägg och kampanjer.

Om du vill diskutera influencersamarbeten med oss, tveka inte att höra av dig eller boka en demo med vår Country Manager, Björn Tillman – vi hjälper mer än gärna till!

14 + 8 =

Mer inom ämnet