Att hitta influencers som passar ens brand?

I Sverige finns det vid det här laget ca. 5 450 000 människor som använder sig av Instagram (Instagram users in Sweden – November 2020). Hur hittar du de rätta personerna att samarbeta med som kan hjälpa ditt företag att lyfta försäljningen och bygga ett starkt varumärke?

I detta inlägg kommer du att få en översikt över hur man kan hitta passande influencers, hur du kan förstå om de passar ert varumärke och vad du bör minnas i valet av influencers och vad du aldrig bör göra! 👇🏼

1. Hur kan man hitta influencers som passar ens varumärke?

Du vill troligtvis hitta influencers som verkligen vill jobba med ditt varumärke – idealet vore att de som redan använder ditt varumärke skulle vara beredda att rekommendera det till sina följare.

Därför ska du börja med att kolla igenom varumärkets kanaler på sociala medier. Kanske har någon eller några influencers redan har rekommenderat era produkter eller nämnt er i sin Instagram story?

Om du hittar influencers som är dina fans, håll dem nära! Om de nämner ditt varumärke någonstans så vore det fint att svara med ett ♡ eller med en kommentar så att ni kan bygga vidare på ert förhållande. Du kan också skicka paket till dem, med produkter eller andra roliga överraskningar – chansen att de är villiga att dela detta på sina sociala medier är stor!

hitta influencers

Du bör också kontrollera era hashtags och huruvida de relaterar till ert varumärke. Om du letar efter influencers till ett lokalt varumärke så fungerar plats -söknings funktionen utmärkt för detta syfte.

Ibland kan du också få tips från konkurrenters företagsprofiler. Det är inte ett alternativ att stjäla influencers eller kampanjer från andra varumärken – men det kan vara till stor hjälp då man vill hitta inspiration eller till och med nya människor att påbörja en diskussion med.

När du hittat några passande influencers så kan du också utnyttja “liknande profiler” funktionen på Instagram. 

I stora drag så är det ett väldigt tidskrävande jobb att söka efter influencers – till exempel när vi började med Promoty så tog det oss över 40 timmar att hitta 100 passande influencers! Det här är orsaken till varför vi skapade Promoty 😛 På Promoty så kan du lägga upp din kampanj på några minuter och lämpliga influencers kan ansöka om att få gå med i kampanjen som ert varumärke skapat 👉🏼Läs även: Vad är Promoty och hur fungerar det?

2. Hur ska jag välja mina influencers?

2.1. Deras historia och värderingar

En sak som man kan vara säker på är att du inte kan välja en perfekt influencer baserat på enbart deras statistik. Till en början kan man gå in på deras profil och fundera på om influencerns stil passar ihop med ert varumärke och därefter basera beslutet på detta.

Eftersom de flesta influencers talar om deras liv ur olika perspektiv på sociala medier, så kan man inte direkt påstå att enbart produktspecifierade influencers borde inkluderas i en produktkampanj. Det är snarare värt att gräva sig in i existerande inlägg: till exempel ifall en influencer tidigare har betonat betydelsen av ren mat eller har delat eko-vänliga livsstilstips då är det mycket sannolikt att hen skulle passa bra för en eko-produktkampanj.

Här är några frågor som du kan ställa dig själv:

  • Har influencern tidigare berört teman som är viktiga för varumärket?
  • Vilken livsstil förespråkar hen?
  • Vilka värden representerar hen?
  • Skulle du tycka om att personen i fråga representerar ditt varumärke?

På Promoty ber vi influencers att lägga till ett kort ansökningsbrev där de förklarar varför de skulle vilja medverka i kampanjen när de ansöker. Detta hjälper ofta varumärket i beslutet om vilka influencers som passar bäst för dem. 

hitta influencers

2.2 Kvalitén på innehållet

Hur viktigt det är att bildkvalitén är bra beror i huvudsak på om varumärket vill använda influencerns bilder på sina egna sociala medier eller om de enbart är menade för influencerns egna profil.

De flesta influencers har en tydlig och fortlöpande visuell stil. Till exempel om influencerns innehåll på den egna profilen består av mörka och en aning gryniga mobilbilder så bör man inte som brand förvänta sig att influencern bryter sin stil och mitt i allt publicerar ett färgglatt inlägg. Om man förväntar sig att inläggen i kampanjen ska följa en viss stil eller ha ett speciellt tema så bör man lägga till dessa instruktioner i kampanjbeskrivningen.

hitta influencers

2.3 Tidigare samarbeten

Du borde också kolla igenom influencerns tidigare samarbeten: är de personliga, originella och tillräckligt informativa? Är kommentarerna under influencerns inlägg positiva och stöttande eller är de negativa?

Ju mindre samarbets-inlägg influencern har på sin profil desto mer sannolikt är det att hen är väldigt noggrann i valet av samarbetspartners.

En annan sak man borde försäkra sig om är att inte influencern nyss jobbat med konkurrerande företag. Om det visar sig att detta är fallet så är kanske inte den influencer det bästa valet eftersom att samarbeta med två konkurrerande varumärken ger intrycket av att vara oärlig eller att influencern enbart samarbetar för pengarnas skull.

2.4 Instagram statistik

När man väljer de rätta influencers som man vill jobba med så är det viktiga att inte stirra blint på siffrorna. Till exempel mängden följare korrelerar inte direkt med hur många människor som sett influencerns inlägg – det är “räckviddens” uppgift. För att känna till influencerns räckvidd så måste man använda sig av en influencermarknadsföringsplatform eller be influencern att skicka skärmdumpar på statistik från tidigare samarbeten.

En av de viktigaste mätmetoderna som används då man vill bestämma hurdan kvalité influencern har är hens engagemangsgrad, d.v.s. Procentantalet som visar hur stor del av influencerns följare gillar, kommenterar eller sparar hens inlägg. En hög engagemangssiffra menar att influencerns följare är genuint intresserade av dem och att de kommunicerar flitigt.

Du borde även komma ihåg att ju större mängd följare influencern har desto lägre sjunker oftast engagemangsgraden – för stora influencers är en engagemangsgrad på 3,5% ganska vanlig. Detta är orsaken till varför vi vill uppmuntra brands att arbeta med mikroinfluencers!

Ett bra sätt att värdera priset på influencern (även deras framgång i kampanjer) är med hjälp av CPE (Cost Per Engagement). För de flesta kampanjer på den Estniska marknaden är det mellan 0,05 och 0,10€.  För “giveaways” och väldigt attraktiva kampanjer kan det vara ännu mindre.

2.5. Kvalitén på följarna

Hur ska man veta om influencerns följare är riktiga? Det enklaste sättet att ta reda på detta är att öppna hens lista på följare och titta: om det finns hundratals tomma profiler med utländska namn, så är det lite misstänksamt. Det är också värt att titta på kommentarerna: är de äkta eller är de robotkommentarer som “cool post, checka min profil”.

Att identifiera betalda följare är en av problemen som vi brukar uppmärksamma stort på Promoty. Just nu är Promotys algoritm kapabel till att upptäcka falska följare till viss mån genom att markera dem med ett rött utropstecken på platformen. Snart kommer vi också att lansera verktyg med vars hjälp vi kan följa upp oäkta följare, robotar, engagemangsgrupper och annan misstänksam aktivitet.

En annan sak som man bör kolla upp är följarnas demografi: plats, ålder och kön. För ett lokalt företag så är det viktigt att notera hur många av influencerns följare är från ett land eller en stad av intresse. Till exempel, om varumärket är svenskt så är det av betydelse att största delen av influencerns följare är bosatta i Sverige.

Ett sätt att få en överblick över följarnas demografi är att be influencern sända en skärmdump från hens profil som visar dess statistik. Ett annat sätt är att använda sig av en influencer marketingplattform (som t.ex. Promoty) som visar dig den korrekta datan, plockad direkt från Instagram. 👇🏼

hitta influencers

3. Hur ska man bedöma det skapade innehållet?

I allmänhet kan innehållet dömas baserat på tre aspekter: inläggets visualitet, bildtext och statistik.

3.1. Det visuella

Hur ser en bra bild ut? Återigen så finns här inga klara regler 🙂 Många marknadsförare föredrar hellre bilder där produkterna är i användning eller i deras naturliga miljö än bilder som är onaturliga eller poserande med produkten i handen. En annan aspekt att hålla i tankarna är att oftast tenderar bilder som visar ett ansikte att väcka mer känslor och på detta sätt kan de ge bättre resultat.

Fördelen med influencermaknadsföring via platformar är att oftast (i varje fall här på Promoty) kan influencers få feedback före de publicerar sina inlägg. Om kampanjbeskrivningen inkluderar ett specifikt krav angående det visuella (t.ex. Att produkterna bör synas på bilden, influencern bör synas på bilden eller att bilden borde vara i specifika toner etc.) så måste det skapade innehållet matcha med dessa krav. Om inte, då kan representanten för brandet välja att fråga om influencern kan tänks sig att göra vissa förändringar.

3.2. Bildtexten

Det är ännu svårare att bidra med specifika regler för bildtexter – i de flesta fallen så rekommenderar vi att lägga till så mycket personlighet och historieberättande som möjligt, men ibland fungerar det också bra med specifika marknadsföringsmeddelanden. Nyckeln är att varumärket vet vad de vill få sagt med sin kampanj (vare sig det är en speciell varumärkes association som de vill uppnå eller ett få ut ett speciellt budskap med deras kampanj) och att de kan kommunicera detta till influencern i kampanjens beskrivning.

3.3 Statistik

När inlägget blivit accepterat och tillagt i sociala medier så kan man redan värdera det genom att se på resultatet: mängden gilla-markeringar, räckvidd och kostnad per engagemang. På Promoty så använder vi oss av en mätmetod som kallas performance, som jämför resultaten av ett särskilt inlägg med medeltalet av resultaten från influencerns andra inlägg – och på så sätt får vi svar ifall influencern matchar brandet eller ej.

För att samla in statistik kan du använda dig av en influencermarknadsföringsplatform, använda dig av betalda samarbeten på Instagram eller be en influencer skicka en skärmdump på sin statistik åt dig.

More on the topic