Falska följare, hur upptäcker man dem?

En av de viktigaste aspekterna för en framgångsrik influencer marketing kampanj är att välja rätt innehållsskapare. Tyvärr har attraktionskraften i jobbtiteln influencer, samt en hård konkurrens inom branschen lett till att du inte kan välja innehållsskapare på måfå – du kan i slutändan ha betalat för mycket för ett innehåll som inte blir bra. Därför bör du vara medveten om varningssignalerna och inte samarbeta med Influencers om du är osäker!

Det vanligaste problemet: fejkföljare

Köpta följare är ett av de vanligaste problemen marknadsförare står inför. Det är ett ganska enkelt och prisvärt sätt att få ditt konto att växa: Googles första sökresultat erbjuder 1000 följare för 12,99 dollar, men med mer ingående sökning kan du också hitta bättre erbjudanden.

De som säljer falska följare är väldigt aktiva. I en undersökning som vi genomförde i Estland som innefattade 35 lokala innehållsskapare, så erkände nästan 20% av de svarande att de hade erbjudits att köpa följare.

Lyckligtvis är köpta följare relativt enkla att urskilja. Här är fyra sätt som kan hjälpa dig att identifiera dessa:

@emijaa.nna x Savouni Boutique

1. Engagemangsgrad

Det första man kan titta på är Influencerns engagemangsfrekvens, som visar hur många av deras följare som aktivt gillar, kommenterar, delar och sparar sina inlägg.

Det är dock viktigt att komma ihåg att när antalet följare av innehållsskapare ökar tenderar antalet engagemang att minska – detta är helt naturligt och indikerar inte nödvändigtvis köp av följare.

Enligt Promoty -influencers i Sverige, är den genomsnittliga engagemangsfrekvensen enligt antalet följare:

Under 1000 följare – 15%
1000–5000 följare – 8,5%
5000-10 000 – 5.5%
10 000-20 0000 – 4,5%
20 000 – 50 000 – 3,4%
Över 50 000 – 4,2%

Du kan även kontrollera antalet visningar av videoinlägg – om det är mycket lågt jämfört med antalet följare är det också ett varningstecken.

2.  Kvalitet och ursprung hos följare

Om Influencerns engagemangsgrad är betydligt lägre än genomsnittet kan du öppna listan över deras följare och se om de är riktiga följare. Om det finns många konton utan profilbild och med bara några inlägg, eller användarnamnen består av siffror och symboler, är detta en varningssignal.

Det lättaste sättet att ta reda på ursprunget till följare är att använda en marknadsföringsplattform för influencers: till exempel kan du i Promoty se fördelningen av skaparnas följare efter kön, ålder, land och stad. Eftersom data körs direkt från Instagram kan Influencern inte ändra den själv.

Ett annat alternativ är att be Influencern om en skärmdump av deras följares demografi på Instagram innan samarbetet påbörjas.

⚠️ Instagram är en internationell plattform, så nästan alla användare har både lokala och utländska följare – detta avser inte alltid köpta följare.

@luisemarquardt x Kooker Street Cafe

3. Förändringar i antalet följare över tid

Om du misstänker att en innehållsskapare har ökat antalet följare oärligt kan du kontrollera detta med verktyg som visar förändringen i siffror över tid: HypeAuditor och Social Blade, har båda gratis funktioner för att kontrollera ändringar i statistik och siffror.

När det gäller att få ett Instagramkonto att växa – är det vanligt att få fler följare vissa dagar, färre följare andra och till och med tappa några då och då.

Om du ser att antalet följare har ökat i tusentals eller bara i misstänkta siffror kan du vara ganska säker på att dessa är köpta följare. Naturligtvis kan det finnas undantag också – till exempel giveaways, media uppmärksamhet eller samarbete med större innehållsskapare som på samma sätt kan leda till en ovanlig ökning av antalet följare.

4. Sunt förnuft

Om du är osäker är det värt att ta en titt på Influencers tidigare inlägg. Bra foton garanterar inte en äkta publik, och vice versa – även ett konto med foton av låg kvalitet, men med mycket bra bildtexter, kan vara mycket populärt på Instagram!

Samtidigt är konkurrensen på sociala medier hård: att växa organiskt kräver utmärkande, engagerande innehåll och konsekvent publicering. Därför är det värt att tänka kritiskt på om antalet följare av en innehållsskapare och värdet personen skapar, är i balans – och om inte, hur har han fått så många följare?

Ett konto med innehåll som inte säger någonting, men som har många följare kanske inte omedelbart hänvisar till köpta följare. Å andra sidan, som marknadsförare, vill du arbeta med en innehållsskapare vars tidigare inlägg du inte ser mycket värde i?

Automatisering och uppföljningsmetod

Ett annat sätt att snabbt få fler följare är att använda metoderna följ-följ eller följ-för-följ, vilket innebär att du följer ett mycket stort antal konton och förväntar dig att de kommer att följa dig tillbaka.

Det finns en hel del Facebookgrupper, där medlemmar kan hitta konton att börja följa. Det är även möjligt att automatisera processen med externa verktyg, det vill säga att ditt konto automatiskt följer ett visst antal nya användare varje dag. Efter en tid kommer dessa konton att avföljas för att hålla kontot ”rent”.

Instagram tolererar naturligtvis inte sådana verktyg: om kontoautomatisering upptäcks finns det en hög risk att kontot stängs ned eller att tillfälliga begränsningar införs.

Vad kan påvisa att dessa metoder används?

  • Antalet följare är mycket mindre än antalet kontot följer
  • Användaren följer ett mycket stort antal (1000+) personer
  • En stor mängd människor de följer är random utländska konton

Köpta likes och kommentarer

Eftersom lågt engagemang är ett av de tydligaste tecknen på att upptäcka köpta följare, köps ibland även gillningar och kommentarer för att dölja klyftan.

Det enklaste sättet att identifiera detta är att titta på Influencers senaste inlägg och utvärdera kvaliteten på kommentarerna: oavsett om det är följare som uppriktigt sympatiserar med Influencern, eller snarare slumpmässiga kommentarer i stil med ”Cool post, kolla in min innehåll”. Du kan också ta en titt på användare som har gillat inlägget.

Dessutom kan du se förändringen i antalet likes och kommentarer mellan inlägg: om ett inlägg har tusentals likes och ett annat bara några, kan det hänvisa till misstänkta beteenden.

⚠️ Det är uppenbart att giveaway -inlägg har ett högre engagemang. Inlägget kan också stödjas av annonser (visas i flöden som ett sponsrat inlägg) för att nå fler personer.

Låt oss analysera två Instagramprofiler

För att inte göra guiden ovan rent teoretisk, låt oss titta på två Influencer profiler på Promoty.

  • En innehållsskapare som inte borde litas på vid första anblicken:

 

Vad kan indikera att Influencerns följare inte är autentiska?

Låg engagemangsgrad: antalet följare är 8745, men antalet genomsnittliga likes är bara 88 

Det genomsnittliga antalet kommentarer är 4, men när vi tittar på hennes Instagramprofil ser vi att de flesta bilderna inte har några kommentarer. Det höga genomsnittliga antalet kommentarer beror på ett lyckat giveaway -inlägg med nästan 100 kommentarer

Hon följer nästan 7500 konton, men 8700 personer följer henne – vilket kan hänvisa till följ-för-följ metoden

● En innehållsskapare som verkar vara pålitlig:

Varför kan man lita på den här Influencern?

Den genomsnittliga engagemangsfrekvensen – 6,49% – matchar antalet följare – 40973

Hon är en innehållsskapare i Sverige och 84,24% av hennes följare är också från Sverige

Det genomsnittliga antalet kommentarer är 88, vilket är ganska högt, men hon är en större Influencer och vi ser även genom hennes profil att det höga antalet beror på hennes återkommande giveaways.

 

Att använda Promoty för att upptäcka falska följare

Genom att använda Promotys Influencer Discovery, så får du tillgång till detaljerade rapporter över varje influencer’s instagram account, inkluderat med kredibilitet av både följare och likes på deras inlägg.

Om du lanserar en kampanj på Promoty och står inför valet över vem av dina ansökande som du borde välja, så är det smart att se över deras profiler till att börja med.

Eftersom alla instagram användare kan gå med på Promoty, så kan det förekomma att vissa av våra skapare inte har en helt organisk tillväxt av sina följare.

Till viss del kan algoritmen på Promoty identifiera influencers med en misstänksam skara följare: i marknadsförarens överblick är dessa markerade med ett gult varningstecken. Vi tar varningar över influencers som kan ha köpt följare väldigt seriöst och markerar dem med ett speciellt tecken manuellt.

Om du har några frågor om de valda Influencerna eller om plattformen, kontakta oss gärna – vi hjälper gärna till!

Mer inom ämnet