Influencer marketing: Allt du behöver veta

Influencer marketing är en av de snabbast växande fälten inom marknadsföring: från $8 biljoner år 2020 har man förutsett en tillväxt som uppnår $15 biljoner före år 2022. Hur hittar man influencers för sitt brand, hur betalar man dem och hur kan man mäta denna framgång?

Här har vi samlat de viktigaste frågorna och rekommendationerna om influencer marketing – du kan läsa från början eller hoppa direkt till det ämne som intresserar dig mest! 👇🏼

1. Vad är influencer marketing?

Influencer marketing går hand i hand med två andra fält inom marknadsföring: sociala medier och innehållsmarknadsföring. Som namnen framhäver, så använder influencer marketing sig av influencers som har ett visst inflytande på sociala medier genom att göra reklam för ett brands produkter eller tjänster. Därför har influencer marketing visat sig passa speciellt bra som kanal för muntlig marknadsföring.

92% av konsumenterna runt om i världen säger att de litar mer på rekommendationer från vänner och familj än på någon annan slags reklam. Det här är också anledningen till varför influencer marketing fungerar så bra: innehållskreatörer på sociala medier har en stark relation till sina följare. Utöver detta så är det även många som följer influencers på daglig basis, och får en direkt inblick i vilka tjänster eller produkter som hen därmed rekommenderar. 

Eftersom man kan hitta influencers som jobbar i så specifika områden, så passar det utmärkt även om man vill nå en särskild målgrupp. Det finns många så kallade “lifestyle influencers” i Estland som delar ett helt spektrum av deras livsinnehåll på sociala medier men så finns det också innehållskreatörer som istället endast skapar innehåll riktat till exempel idrott eller mat. I länder där influencer marketing är mer utvecklat så förekommer det fler antalet nischade influencers, till exempel profiler som förespråkar litteratur eller ridning. Det här innebär att personer som följer influencern oftast har ett eget intresse för det berörda ämnet, och då blir profilen automatiskt en utmärkt kanal för marknadsföring inom just det ämnet.

Influencermarknadsföring

Den viktigaste och mest inflytelserika kanalen för influencer marketing är Instagram vars huvudfunktioner är feed- och story-inlägg. I de flesta fallen kan det gå till såhär: en influencer skapar ett passande innehåll som består av bild eller video av ett brands produkt eller tjänst, delar det på sin profil och får belöning från brandet i form av produkter eller pengar.

Mängden följare influencern har, hur intresserade de är av ämnet och även influencerns påverkan på hens följare är alla orsaker till att influencer marketing har visat sig vara den mest effektiva och kostnadseffektivaste av alla marknadsföringsmetoder.

2. Vilka varumärken har nytta av influencer marketing?

Till en början kan det verka som att influencer marketing är mer passande för marknadsföringsstrategier som gäller produkter mer lämpade för Instagram, och som ser bra ut på bilder: skönhetsprodukter, mode och accessoarer, inredningsprodukter, mat och restauranger.

Samtidigt hänger allting på kreativiteten hos marknadsföraren – vi har också haft framgångsrika kampanjer för banker, rengöringsprodukter, biltvättar och olika event – som till exempel en tävling i trädgårdsrengöring. Därför vågar vi baserat på våra erfarenheter, påstå att influencer marketing kan passa alla möjliga brands i de varierande fälten.

Dock är det ändå viktigt att hålla målgruppen i fokus. Eftersom de allra flesta som använder sig av sociala medier är unga människor – då den största gruppen som använder sig av Instagram utgörs av åldersspannet 25-34 åringar, som ligger tätt intill åldersgruppen 18-24, följt av 35-44 åringar. Därför lämpar sig influencer marketing på Instagram bättre för produkter som är menade för yngre målgrupper.

Fallet kan också vara så att könsfördelningen av Instagram användare är relativt likvärdig – i kontrast till den vanligaste missuppfattningen är män också aktiva Instagram användare.

influencermarknadsföring

3. Hur ska jag gå till väga då jag vill börja med influencer marketing?

Det första steget mot att börja vägen till influencer marketing är att tänka klart:

 • Vem är du som varumärke och hurdant värde skapar du – om detta är oklart så kommer du inte att kunna förtydliga det för influencers och hen kommer sannerligen inte att kunna föra budskapet vidare till sina följare.

 • Vem är din målgrupp – ju bättre du kan beskriva dem, desto enklare kommer det att vara för dig att förstå hurdana influencers du borde jobba med för att nå ut till din målgrupp 

 • Det centrala målet med kampanjen – är att vara med i bilden, öka försäljningen av en viss produkt, få mer innehåll för era kanaler på sociala medier, samla nya följare, öka mängden klick till er webbutik eller någonting helt annat. Samarbetets struktur och urvalet av influencers, likaså värderingen av resultaten kommer att vara beroende av dessa faktorer.

 • “Key performance indicator” (KPI) – i varje kampanj borde endast en indikator stå i centrum: om målet för en enda kampanj är att öka försäljningen i er webbutik, få mer medvetenhet kring ert brand och öka antalet följare på Instagram så kommer resultaten att förbli anspråkslösa.

☝🏼När du har dessa aspekter under kontroll så kan du börja jobba på er influencer marknadsföringsstrategi på en mer detaljerad nivå: vilka slags innehållskreatörer vill ni involvera, hur många, hurdant innehåll och hur ofta borde influencers dela inlägg och även vad er budget för influencer marketing ska vara.

influencermarknadsföring

Det är också värt att tänka på tidsperspektivet då man funderar ut sin strategi. Då kortvariga samarbeten fungerar bra när man vill nå stark synlighet på sociala medier på kort sikt (till exempel före någon viss säsong), verkar långvariga samarbeten fungera bättre i det långa loppet: de är mer trovärdiga, kräver mindre tid och är bekvämare för båda parterna.

Eftersom en välgenomtänkt strategi är en av de viktigaste faktorer som bidrar till en framgångsrik kampanj så har vi satt ihop ett arbetsblad för strategisk influencer marketing som du kan ladda ner och använda som guide!

influencer marknadsföringsstrategi

4. Hur ska jag hitta passande influencers?

Det finns olika sätt som du kan använda dig av då du vill hitta potentiella partners att jobba med: det enklaste är att börja med ens egna kunder och personer som redan följer en på sociala medier. Du kan även skrolla runt på Instagram och manuellt söka efter passande innehållskreatörer eller använda dig utav en influencer marketing-plattform.

a) Bland dina nuvarande kunder och personer som följer er på sociala medier

Du vill troligtvis hitta influencers som faktiskt använder era produkter/tjänster och är villiga att ärligt rekommendera dem till sina följare. Därför hittar du högst troligen dessa innehållskreatörer i just din kundbas. I övrigt så kan du kolla igenom dina kanaler på sociala medier: vilka personer taggar er i inlägg eller stories och rekommenderar redan ert brand till sina bekanta? Om de har den rätta målgruppen så är det dessa influencers dem som du vill jobba med.

b) På Instagram

På Instagram kan du också leta efter passande influencers manuellt. Du kan till exempel gå igenom olika hashtags och markerade platser där brandet finns nämnt. Om du vill nå ut till innehållskreatörer i ett specifikt land så kan det vara en bra idé att ta en titt på ett inlägg som är gjorda i just det landet och  hashtags märkta på det lokala språket #reklam, #influencer, #samarbete, etc.

Du kan också hitta lämpliga innehållskreatörer på Instagrams “utforska” sida eller se på hurdana influencers tävlande brands använder sig av. Det är ändå inte värt att stjäla partners från det andra brandet, men man kan inspireras och hitta nya hashtags eller personer som är intresserade av samma område med vilka du kan starta en diskussion.

c) Genom att använda er av en influencer marketing-plattform

Att hitta de rätta influencers manuellt är relativt tidskrävande – för att ta ett exempel: då vi startade Promoty tog det oss mer än 40 timmar att hitta 100 influencers vi ville jobba med. Det här är också en av orsakerna till att vi skapade Promoty.

Då man snabbt och smidigt vill finna lämpliga influencers fungerar sådana här plattformer väldigt bra: för här kan du söka innehållskreatörer baserat på plats, följarantal, ålder och andra kriterium, och du kan också se demografin av följarna.

cover photo for svenska influencers – svenska Instagram influencers via Promoty

d) Innehållskretörer kontaktar brandet på egna vägar

Naturligtvis kan det också hända att influencers väljer att ta kontakt själva med ert brand angående ett förslag om ett samarbete. I detta fall så är det värt att läsa deras meddelande kritiskt för att vara säker på om influencern på allvar vill jobba med just ert brand eller om hen har skickat samma meddelande till massa olika brands och inte genuint vill ha just er som partners. Sammanfattningsvis så lönar det sig att kolla influencerns senaste inlägg och hens demografi för att kunna avgöra om denna influencer är rätt match för brandet.

5. Hur ska jag välja ut de mest passande influencers för just mitt varumärke?

Att välja influencers är den mest vägande faktorn som avgör hur framgångsrik kampanjen kommer att bli. Om varumärket lyckas hitta innehållskreatörer som passar deras brand och vars målgrupp även matchar brandets målgrupp så kommer kampanjen ganska säkert att vara en succé.

Här är fem punkter du ändå bör ta i beaktande före du godkänner influencers i er kampanj:

a) Influencerns historia, tema, och värderingar

Det lönar sig att titta på vad innehållskreatören har talat om tidigare på sin profil och fundera på hur det överlappar med brandets teman: till exempel om en influencer tidigare har betonat hur viktigt det är att äta rent eller har delat tips och tricks om hur man bibehåller en miljövänlig livsstil, så passar hen utmärkt för någon slags eko-produkt kampanj.

Då man ansöker om att få vara med i en kampanj på Promoty så måste influencers också inkludera en kort ansökan, en motivering till varför just de ska bli valda till kampannjen – den här motiveringen visar ofta ganska klart om en influencer passar till kampanjen eller inte.

b) Kvalitén på innehållet

Om ni vill använda er av bilderna  som influencern har tagit på ert brands sociala medier så borde man först klargöra vilken visuell stil som är den rätta för er.

Om influencern till exempel har fotat alla sina tidigare bilder med mobiltelefonen med dåligt ljus så kan man inte förvänta sig att inlägget som är i samarbete med er vore i väldigt ljusa och av god kvalité. Om brandet förväntar sig att bilderna ska se ut på ett specifikt sätt så bör man nämna det i kampanjbeskrivningen.

c) Tidigare samarbeten

Hur många inlägg i samarbeten, innehållet och influencerns stil är alla relevanta faktorer då man funderar på vilka influencers vore den bästa matchen för ert brand. Ju färre betalda samarbeten det finns på en innehållskreatörs profil, desto noggrannare är de troligen med att välja med vilka brands de samarbetar med och då kan man också förvänta sig mer autentiskt innehåll. Därtill så är det också lönsamt att kontrollera ifall er potentiella samarbetspartner tidigare har gjort samarbeten med konkurrerande brands.

d) Instagram statistik

Även om följarantalet är en av de första indikatorerna som märks då man tittar på en influencers profil, så borde man inte lägga för mycket vikt i detta. Mikroinfluencers (innehållskreatörer med ett mindre följarantal) är något som har blivit allt mer viktiga både i Estland och på global nivå.

De är effektiva i huvudsak tack vare deras koherenta och engagerade publik: forskning visar att dem i medeltal har hela 60% högre engagemangsgrad än kända influencers. Innehållskreatörer med färre följare har ofta mer känsla av autenticitet och inte så många samarbeten vilket gör att de har större inflytande över deras följare. Såklart begär de också lägre pris och är ofta villiga att göra arbetet för produkter eller tjänster vilket betyder mindre investering och högre ROI (“return for investments” eller avkastning på investering) för brandet.

Dessutom  kan man se på medeltalet av influencerns räckvidd och engagemangsgraden för hens inlägg. Dessa visar hur många följare gillar, kommenterar, sparar eller delar det publicerade innehållet. Om innehållskreatörens engagemangsgrad är hög så betyder det att hens innehåll är värdefullt för följarna och att de aktivt kommunicerar med varandra.

Samtidigt är det värt att hålla i minnet att ju högre följarantalet är desto lägre blir engagemanget – generellt så är 3-5% engagemang normalt för stora influencers.

e) Kvalitén på följarna

Hurdan slags kvalité följarna är av kan man få reda på genom att titta på kommentarerna under influencerns inlägg och man kan ofta urskilja ifall kommentarerna är skrivna av hängivna fans eller robotar i stilen “cool post, kolla mitt inlägg”.

Om du riktar marknadsföringen till specifika länder eller städer så är det också viktigt att kontrollera att influencerns publik baserar sig på samma plats – annars kommer samarbetet inte att ge så goda resultat.

Om du vill ha en täckande översikt på följarnas demografi (plats, ålder, kön, etc.) så kan du fråga influencern om hen kan skicka en skärmdump som visar denna info. Du kan också använda dig av influencer marketing-plattformer som till exempel Promoty, där man kan se statistik direkt från Instagram:

follower demograpic data

6. Hur ser en välskriven kampanjbeskrivning för influencers ut?

Kampanjbeskrivningen är ett omfattande dokument som representanter för  brandet skickar till innehållskreatörer före samarbetet inleds. Beskrivningen ger oftast en översikt över kampanjens syfte, tidsschema, förväntningar och förväntade resultat och även riktlinjer för hur det publicerade innehållet ska se ut.

En kampanjbeskrivning som är detaljerad och välgjord är till stor hjälp då man vill försäkra sig om att inga otrevliga överraskningar kommer upp eller att resultatet inte möter brandets förväntningar. Om det inte finns ett skillt kontrakt för influencern att skriva på så fungerar även kampanjbeskrivningen som ett kontrakt: om influencern skriftligt går med på villkoren som ställs så kan man tänka sig att hen har läst dokumentet noggrannt och är redo att följa dessa direktiv.

Baserat på vår erfarenhet med mer än 1500 kampanjer som varit igång på Promoty så har vi samlat några punkter nedan som vi absolut tycker att ska finnas med i en ordentlig kampanjbeskrivning.

a) Introduktion av varumärket och produkten/tjänsten

Början på beskrivningen är stället då ni säljer er själva till influencern och skapar spänning över det kommande samarbetet. Det ger ett bra intryck att börja med en kort introduktion av brandet: vem du är och vad du står för. Era värderingar är utan tvekan en aspekt med vars hjälp en influencer bestämmer om hen vill arbeta med er.

b) En överblick över kampanjen och dess mål

Det är mycket viktigt att ange syftet med kampanjen så att influencern kan skriva bildtexten för deras inlägg i enlighet med detta och uppmana sina följare i enlighet med detta syfte – bildtexten kan ta fram några funktioner i en viss produkt, informera människor om en försäljningskampanj, introducera en ny produkt, etc.

c) Samarbetets villkor och detaljer

Det lönar sig också att nämna något om den praktiska delen av samarbetet:

 • På vilken/vilka sociala medier ska innehållet delas ;
 • Antalet inlägg och storyposts som förväntas av influencern;
 • Ska innehållet skickas till brandet för kontrollering före det publiceras;
 • Vad får influencern som lön och med vilken förutsättning betalas den?

Det är viktigt att påpeka de viktiga datumen redan i början av samarbetet: när inläggen och stories ska skickas till brandet för granskning, när de ska vara gjorda osv. I det här fallet kan influencern planera sitt arbete bättre och i slutändan även skapa bättre innehåll.

d) Förväntningar på innehåll

Detta avsnitt är för att låta innehållskreatören veta vad man ska tänka på / nämna i sitt inlägg eller story:

 • Förväntningar på bilder (färgskala och objekt i bilden etc.);
 • Märkning av samarbetsinlägget och varningklausuler (om nödvändiga);
 • Hashtaggar, länkar, rabattkoder, etc. som ska nämnas i inlägget;
 • Profiler på sociala medier som ska taggas i inlägget.

e) Rättighet att använda materialet

Om ni planerar att använda influencerns innehåll senare på ert brands webbsida, i reklam eller på sociala medier så måste den här infon inkluderas i kampanjbeskrivningen.

6. Hur ser en välskriven kampanjbeskrivning för influencers ut?

Kampanjbeskrivningen är ett omfattande dokument som representanter för  brandet skickar till innehållskreatörer före samarbetet inleds. Beskrivningen ger oftast en översikt över kampanjens syfte, tidsschema, förväntningar och förväntade resultat och även riktlinjer för hur det publicerade innehållet ska se ut.

En kampanjbeskrivning som är detaljerad och välgjord är till stor hjälp då man vill försäkra sig om att inga otrevliga överraskningar kommer upp eller att resultatet inte möter brandets förväntningar. Om det inte finns ett skillt kontrakt för influencern att skriva på så fungerar även kampanjbeskrivningen som ett kontrakt: om influencern skriftligt går med på villkoren som ställs så kan man tänka sig att hen har läst dokumentet noggrannt och är redo att följa dessa direktiv.

Baserat på vår erfarenhet med mer än 1500 kampanjer som varit igång på Promoty så har vi samlat några punkter nedan som vi absolut tycker att ska finnas med i en ordentlig kampanjbeskrivning.

a) Introduktion av varumärket och produkten/tjänsten

Början på beskrivningen är stället då ni säljer er själva till influencern och skapar spänning över det kommande samarbetet. Det ger ett bra intryck att börja med en kort introduktion av brandet: vem du är och vad du står för. Era värderingar är utan tvekan en aspekt med vars hjälp en influencer bestämmer om hen vill arbeta med er!

b) En överblick över kampanjen och dess mål

Det är mycket viktigt att ange syftet med kampanjen så att influencern kan skriva bildtexten för deras inlägg i enlighet med detta och uppmana sina följare i enlighet med detta syfte – bildtexten kan ta fram några funktioner i en viss produkt, informera människor om en försäljningskampanj, introducera en ny produkt, etc.

c) Samarbetets villkor och detaljer

Det lönar sig också att nämna något om den praktiska delen av samarbetet:

 • På vilken/vilka sociala medier ska innehållet delas ;
 • Antalet inlägg och storyposts som förväntas av influencern;
 • Ska innehållet skickas till brandet för kontrollering före det publiceras;
 • Vad får influencern som lön och med vilken förutsättning betalas den?

Det är viktigt att påpeka de viktiga datumen redan i början av samarbetet: när inläggen och stories ska skickas till brandet för granskning, när de ska vara gjorda osv. I det här fallet kan influencern planera sitt arbete bättre och i slutändan även skapa bättre innehåll.

d) Förväntningar på innehåll

Detta avsnitt är för att låta innehållskreatören veta vad man ska tänka på / nämna i sitt inlägg eller story:

 • Förväntningar på bilder (färgskala och objekt i bilden etc.);
 • Märkning av samarbetsinlägget och varningklausuler (om nödvändiga);
 • Hashtaggar, länkar, rabattkoder, etc. som ska nämnas i inlägget;
 • Profiler på sociala medier som ska taggas i inlägget.

e) Rättighet att använda materialet

Om ni planerar att använda influencerns innehåll senare på ert brands webbsida, i reklam eller på sociala medier så måste den här infon inkluderas i kampanjbeskrivningen.

6. Hur ser en välskriven kampanjbeskrivning för influencers ut?

Kampanjbeskrivningen är ett omfattande dokument som representanter för  brandet skickar till innehållskreatörer före samarbetet inleds. Beskrivningen ger oftast en översikt över kampanjens syfte, tidsschema, förväntningar och förväntade resultat och även riktlinjer för hur det publicerade innehållet ska se ut.

En kampanjbeskrivning som är detaljerad och välgjord är till stor hjälp då man vill försäkra sig om att inga otrevliga överraskningar kommer upp eller att resultatet inte möter brandets förväntningar. Om det inte finns ett skillt kontrakt för influencern att skriva på så fungerar även kampanjbeskrivningen som ett kontrakt: om influencern skriftligt går med på villkoren som ställs så kan man tänka sig att hen har läst dokumentet noggrannt och är redo att följa dessa direktiv.

Baserat på vår erfarenhet med mer än 1500 kampanjer som varit igång på Promoty så har vi samlat några punkter nedan som vi absolut tycker att ska finnas med i en ordentlig kampanjbeskrivning.

a) Introduktion av varumärket och produkten/tjänsten

Början på beskrivningen är stället då ni säljer er själva till influencern och skapar spänning över det kommande samarbetet. Det ger ett bra intryck att börja med en kort introduktion av brandet: vem du är och vad du står för. Era värderingar är utan tvekan en aspekt med vars hjälp en influencer bestämmer om hen vill arbeta med er!

b) En överblick över kampanjen och dess mål

Det är mycket viktigt att ange syftet med kampanjen så att influencern kan skriva bildtexten för deras inlägg i enlighet med detta och uppmana sina följare i enlighet med detta syfte – bildtexten kan ta fram några funktioner i en viss produkt, informera människor om en försäljningskampanj, introducera en ny produkt, etc.

c) Samarbetets villkor och detaljer

Det lönar sig också att nämna något om den praktiska delen av samarbetet:

 • På vilken/vilka sociala medier ska innehållet delas ;
 • Antalet inlägg och storyposts som förväntas av influencern;
 • Ska innehållet skickas till brandet för kontrollering före det publiceras;
 • Vad får influencern som lön och med vilken förutsättning betalas den?

Det är viktigt att påpeka de viktiga datumen redan i början av samarbetet: när inläggen och stories ska skickas till brandet för granskning, när de ska vara gjorda osv. I det här fallet kan influencern planera sitt arbete bättre och i slutändan även skapa bättre innehåll.

d) Förväntningar på innehåll

Detta avsnitt är för att låta innehållskreatören veta vad man ska tänka på / nämna i sitt inlägg eller story:

 • Förväntningar på bilder (färgskala och objekt i bilden etc.);
 • Märkning av samarbetsinlägget och varningklausuler (om nödvändiga);
 • Hashtaggar, länkar, rabattkoder, etc. som ska nämnas i inlägget;
 • Profiler på sociala medier som ska taggas i inlägget.

e) Rättighet att använda materialet

Om ni planerar att använda influencerns innehåll senare på ert brands webbsida, i reklam eller på sociala medier så måste den här infon inkluderas i kampanjbeskrivningen.

influencermarknadsföring

7. På vilka olika sätt kan man samarbeta med influencers?

Den vanligaste samarbetsformen är sponsrade inlägg eller storyn på influencerns egen profil, där innehållsskaparen introducerar brandets produkter och tjänster för sina följare eller inlägg där produkten ”av misstag” syns i bilden.

 • Produkttestning, recensioner och åsikter. Eftersom influencerns följare ofta följer personen i fråga för att få produktrekommendationer eller hålla sig uppdaterad med nya produkter och tjänster är detta en av de mest effektiva formerna för samarbete. Därför ingår influencers ofta i lanseringskampanjer för nya produkter och tjänster! Eftersom att dela din personliga erfarenhet ofta balanserar reklamintrycket kan denna typ av samarbete också stödjas av kampanjkoder och andra försäljningsstrategier.

För innehållsskaparen tenderar det att vara det mest praktiska att göra produktrecensioner i Instagram Story, där man kan dela sina tankar och åsikter lite mer fritt och under en längre tid. Dessutom kan influencers använda story-länkar och driva trafiken vidare till t.ex. varumärkets produkt eller tjänst.

 • Rabattkoder och andra försäljningsstrategier. Kampanjkoder och markerade länkar är ett funktionellt och mätbart sätt att höja försäljningen i webbutiken. Om koden ger en betydande rabatt kommer influencern gärna att dela den – den är också värdefull för hens anhängare.

Naturligtvis bör innehållskreatören i det här fallet också dela med sig av sin egen erfarenhet eller lägga till något personligt – på det sättet verkar det inte bara som ett så kallat ”betalt” inlägg. Till exempel, om en influencer delar en kampanjkod för en skönhetsbutik online, blir samarbetet mer effektivt om de också delar sina favoritprodukter från den webbplatsen – innehållet ser mer naturligt ut, följare kommer att få bra rekommendationer och e -försäljningsintäkterna kommer sannolikt att öka.

 • Giveaways, där varumärkesprodukter distribueras i samarbete med en influencer. Eftersom denna form av samarbete gynnar båda parter – förutom att förmedla brandets budskap, kommer både brandet och influencern att få nya följare – influencers kan ta mindre betalt för tjänsten, vilket gör giveaways till ett mycket kostnadseffektivt sätt att marknadsföra brandet .

Det är också populärt att involvera influencers för att skicka sina följare till brandets egen giveaway eller ett konsumentspel – i det här fallet är influencerns uppgift att förklara spelets regler / innehåll och rikta sina följare till brandets sociala mediekonto eller delta i ett offline konsumentspel.

 • Skapa innehåll för varumärkets  kanaler. Eftersom många innehållskreatörer skapar enastående bra foto- och videoinnehåll är det ett bra sätt att få lite innehåll att använda på ett varumärkes sociala medier – sådant innehåll är ofta mer emotionellt, trendigt och mer lämpat för sociala medier än professionellt skapat innehåll. Dessutom är det betydligt billigare att involvera influencers för att skapa innehåll än att anställa en fotograf och en modell, hyra en studio och skaffa alla nödvändiga tillbehör!

På Promoty har det varit flera kampanjer som ber influencers att skapa bilder utan att publicera dem på sina personliga konton. Dessa kampanjer har visat sig vara särskilt populära på den finska marknaden – och eftersom influencer marketing ligger några år före oss i de nordiska länderna, kan man anta att denna trend kommer att användas mer och mer i Estland.

8. Hur ska jag betala influencern?

I de flesta fall betalas influencers med kontant, produktkredit eller gratis produkter och tjänster – det här beror på produkten, influencerns pris och samarbetsformen. Naturligtvis är olika kombinerade alternativ också möjliga: till exempel när det gäller långvariga samarbeten betalas influencer ofta i produkter för den första posten och i en ekonomisk belöning för efterföljande tjänster.

En undersökning från 2015 „State of Influencer Engagement“  av Augure visade att nästan 70% av branden inte betalar sina innehållskreatörer. Under åren har detta antal förmodligen minskat något – fältet är mer utvecklat och influencers inser alltmer sitt värde.

Arbetar influencers enbart för produkter? Ja, om de verkligen gillar eller värdesätter det du erbjuder. Inte om priset på de mottagna produkterna inte kompenserar för det arbete de har gjort. En professionell influencer som ägnar flera dagar och använder sina personliga resurser (kamera, belysning, tillbehör) för att skapa foton, video eller text, förtjänar en anständig belöning.

Den nämnda studien belyser sex skäl till varför innehållsskapare arbetar med brands:

 • Högre räckvidd och publiktillväxt (55%)
 • Möjlighet att skapa kvalitetsinnehåll för sin publik (45%)
 • Det goda ryktet sprider sig, ökad trovärdighet hos innehållsskaparen (29%)
 • Rabatter, gratis testprodukter och andra fördelar brandet ger (25%)
 • Möjlighet att tjäna extra pengar (24%)
 • Nya upplevelser: evenemang, resor etc. (22%)

När du försöker bestämma om belöningen för din kampanj ska vara monetär eller om du kan betala i produkter, tänk på priset på vad du erbjuder och försök att jämföra det med priset på influenser som du förväntar dig att ha i din kampanj. Om du till exempel vill arbeta främst med mikroinfluencers med 3000 till 10 000 följare, bör värdet på produkten för en framgångsrik produktkampanj vara minst 30-50 euro. Om priset på din produkt är betydligt lägre är det värt att skapa en monetär kampanj.

9. Hur mäter man influencer marketing?

Det sista, och viktigaste steget i vilken som helst (men främst gällande influencer) marknadsföring är att analysera resultaten: detta hjälper er att avgöra hur framgångsrik kampanjen faktiskt var, vilka innehållskreatörer som gav dem bästa resultaten och vad er budget för nästa kampanj bör vara.

Hur man mäter influencer marketings resultat beror främst på syftet med kampanjen: om målet är att öka brandmedvetenheten bör ni främst fokusera på mätvärden relaterade till räckvidden (räckvidd, antal visningar). Men om målet är att marknadsföra er brandimage, fokusera snarare på indikatorerna relaterade till engagemanget: antalet gillningar och kommentarer, engagemangsgrad, antalet nya följare etc.

En av de svåraste sakerna att mäta inom influencer marketing är försäljning – detta är också den viktigaste kritiken inom detta område. I de flesta fall används ett av två alternativ:

a) UTM-taggar är i princip nyckelord som läggs till i URL innan du delar den – tack vare detta kan du genom google analytics se exakt vilket samarbete som gett mest trafik. Det som är smidigt är att du inte behöver koda någonting, du använder bara UTM tag builder för att skapa dessa länkar som hjälper dig att se resultat ifrån varje kanal, kampanj och samarbete i Google analytics.

b) Personliga rabattkoder som gör att ni kan bestämma exakt hur många försäljningar varje samarbete har medfört. Eftersom influencers kan erbjuda sina anhängare något i det här fallet är det en win-win-lösning. Dessutom möjliggör det mer exakt mätning än spårbara länkar – även om en kund som ser det konkreta kampanj-inlägget går till e-butiken från en annan enhet istället för influencerns delade länk och gör ett köp, kommer de sannolikt fortfarande att använda koden.

influencermarknadsföring

Efter de första samarbetsinläggen påbörjas en kontinuerlig mätning och optimering, där du kan välja ut de påverkare som gav dig bästa resultat och fortsätta arbeta med dem. Man bör också komma ihåg att det första inlägget kanske inte omedelbart ger resultat: eftersom konsumenterna behöver i genomsnitt 7-8 beröringspunkter för att fatta ett köpbeslut, är det värt att mäta resultaten under en något längre period, en månad eller till och med tre månader.

Resultaten bör också delas med influencers som deltog i kampanjen. Tyvärr gör marknadsförare ofta inte det: till exempel Anni Rahula,  en estnisk innehållskreatör, uppgav att endast cirka 1/20 av hennes partners har berättat för henne hur bra hon gjorde efter samarbetet. ”Även när man delar den personliga rabattkoden, där det är möjligt att mäta exakt hur många försäljningar influencern hade,” undrade hon. ” Även om feedback är en av de avgörande faktorerna för ens egen utveckling.

Om du vill att all din kampanjstatistik (räckvidd, gillningar och kommentarer) ska synas på en plattform, både som inlägg och kampanj, flyttar du dina influencer marketing-kampanjer till Promoty!

10. Den lagliga aspekten kring influencer marketing

Eftersom influencer marketing och marknaden kring sociala medier är relativt ny så har många frågor som berör etik och regleringar uppkommit.

I Estland så är influencer marketing primärt reglerad av “Advertising Act. The consumer protection, and technical regulatory authority” och “Estonian marketing association” gjorde också nyligen en guide som innehåller riktlinjer för annonsörer på sociala medier. Vi tar upp de viktigaste aspekterna man bör beakta då man samarbetar med influencers. 👇🏼

a) Sponsrade inlägg måste taggas

Instagrams policy för reklam kräver klart och tydligt att sponsrat innehåll ska märkas korrekt. Den exakta formuleringen ac avgiftsklausulen är “för ett utbyte av värde”, så det inkluderar även icke-monetära belöningar – till exempel då företaget sänder en gratis produkt, delar sin tjänst eller produktkredit till innehållskreatören. På lokal (estnisk) nivå så lyfter reklamlagen upp att reklam måste tydligt vara urskiljbar från annan information och att det måste vara klart vem reklamen riktar sig till.

Det rekommenderas att ha etiketten på det språk som innehållsskaparens följare huvudsakligen talar – till exempel, om influencerns följare huvudsakligen är svenskar är det lämpligt att använda hashtaggen #reklam. Du kan också använda en text som ”inlägget skapas i samarbete med företag x” eller använda funktionen ”betalt samarbete”. Det är viktigt att följarna förstår att innehållet är en annons så snart de börjar konsumera / läsa det. På Promoty har vi löst detta genom att automatiskt lägga till #ad till rubriken för inlägg som görs via oss. 

Dessutom måste reklamen identifieras med klientens namn, som måste ingå efter reklamens hashtag, till exempel ”#reklam @rahvaraamat”

Om inlägget inte har en specifik plats för texten (som till exempel Instagram story har), så måste etiketten som hänvisar till att det är frågan om reklam vara klart synlig för konsumenten.

Eftersom influencern, reklambyrån och klienten (brandet vars intresse är att reklam för produkterna görs) alla är lika ansvariga för att uppfylla kraven i reklamlagen så rekommenderar vi starkt att man pratar med influencern om hur man korrekt etiketterar reklam.

 

b) Vissa områden kräver speciella märkningar

Den estniska marknadsföringslagen identifierar områden som kräver en varningsklausul. Varningen måste tilläggas i början av inlägget, efter hashtaggen #reklam.

Till exempel så måste en reklam för hasardspel innehålla en varningstext “Obs! Detta är en reklam för hasardspel. Spelande är inte ett bra sätt att lösa finansiella problem. Läs reglerna och föregå med gott exempel!”. Varningen måste vara märkbar, begriplig och lätt att urskilja från annan information.

Reklam för en finansiell tjänst måste innehålla en hänvisning till att läsa villkoren för finansiella tjänster och vid behov konsultera en expert. Kraven för reklam för läkemedel skrivna i läkemedelslagen.

Att göra reklam för alkohol- eller tobaksprodukter, förvaltare i konkurs, notarier och fogderier, narkotika och psykotropa ämnen, vapen och ammunition, sprängämnen och pyrotekniska artiklar, hälsovård, modersmjölksersättning, pornografiskt innehåll och handlingar som främjar våld och grymhet och sexuella trakasserier är strängt förbjudet.

c) Influencern har rätt att uttrycka sin ärliga åsikt

En annan viktig punkt att följa som brand är att du inte ska fastställa allt innehåll för influencern: det är viktigt att ge influencers grundläggande information om er produkt, men innehållskreatören ska alltid ha rätt att lägga till sin ärliga åsikt. The US Federal Trade Commission  (FTC) har fastställt tre regler för produktrecensioner:

 1. Förhållandet mellan granskaren och brandet som granskas måste tydligt anges: konsumenter har rätt att veta om någon får betalt för att rekommendera en produkt eller ett varumärke.
 2. Granskningen måste återspegla personens ärliga åsikt: brandrepresentanten har inte rätt att förskriva innehållet i recensionen.
 3. Människor som har uppnått exceptionella eller över genomsnittliga resultat tack vare en produkt måste göra det klart att deras resultat inte är typiska

I Estland är dessa inte föreskrivna av lagen, men i rättvisa och transparenta sociala medier bör de fortfarande följas.

Det skapade innehållet tillhör upphovsmannen, om inte annat enats om

Det är uppenbart att innehållet som influencern skapat tillhör hen och att det inte får användas utan tidigare samtycke. För att undvika problem är det värt att omedelbart komma överens om på vilka kanaler och hur länge varumärket kan använda det skapade innehållet. Användning av marknadsföringsplattformar för influencers kan dock förenkla processen: Till exempel anger användarvillkoren på Promoty tydligt att brandet har rätt att använda det skapade innehållet på alla sina sociala mediekanaler.

influencermarknadsföring

Som den föregående texten antyder så finns det många anledningar till varför man ska använda sig av en influencer marketing-plattform: det hjälper er att hitta rätt influencers snabbare, ger dig en bättre överblick över statistik, eliminerar behovet av olika kontrakt och även leveransen av paket. Lär mer👇🏼

Mer inom ämnet