Influencerpriser: Vad kostar ett samarbete?

Influencerpriser är ett ämne som väcker många frågor bland både varumärken och innehållsskapare – vad kostar ett samarbete och vad är ett rimligt pris att betala för ett inlägg?

Det är svårt att säga ett exakt belopp eftersom flera faktorer påverkar priset. För att göra en rättvis bedömning behöver man bl.a. ta Instagramstatistiken i beaktning; ju högre antalet följare, engagemangsgrad och räckvidd för inlägget, desto högre blir innehållsskaparens arvode.

Exempel på genomsnittliga influencerpriser på Promoty:

• 1000 följare och en engagemangsgrad på 15% ber i genomsnitt om 150–500 SEK för ett sponsrat inlägg och 150–200 SEK för en story.

• 5000 följare och en engagemangsgrad på 10% ber i genomsnitt om 1000–1500 SEK för ett sponsrat inlägg och 250–350 SEK för en story.

• 10 000 följare och en engagemangsgrad på 5% ber i genomsnitt om 3000 SEK för ett sponsrat inlägg och 500–2000 SEK för en story.

Förutom antalet följare är det också bra att titta på engagemangsgraden. Om innehållsskaparens följare alltid kommenterar inläggen, svarar på storys och litar på rekommendationerna hen gör – är det mycket mer värdefullt att arbeta med hen än någon som inte får samma respons från sina följare.

Vad mer påverkar priset på ett inlägg?

Förutom Instagramstatistiken finns det även andra faktorer som påverkar priset på samarbetet – allt går dock inte att kvantifiera. Här är åtta faktorer som påverkar prissättningen:

1. Antalet tidigare samarbeten

Om vartannat eller tredje inlägg är ett sponsrat inlägg finns risk för att följarna inte längre tar innehållsskaparens rekommendationer på allvar – vilket innebär att ett sponsrat inlägg kanske inte ger det förväntade resultatet för varumärket. Ju mindre samarbeten som finns på innehållsskaparens profil, desto mer kommer utvalda samarbetspartners att sticka ut, samt uppfattas som mer trovärdiga.

2. Kvaliteten på innehållet

Varumärken arbetar ofta med innehållsskapare för att få innehåll till deras sociala medier. I detta fall är bilder av hög kvalitet utan tvekan värt ett ev. högre arvode till innehållsskaparen.

Priset påverkas också av formatet: att göra en story tar inte särskilt långt tid och är vanligtvis billigare. Att göra en video, inklusive Instagram Reel – är mycket mer tidskrävande och speglas därför också i priset. Å andra sidan sticker en video ut mycket mer på sociala medier och tillåter dig att förmedla mer information, vilket kan vara en värdefull investering!

misbu x 43 cocktail fresco

@misbu x 43 Cocktail Fresco

3. Bildtextens kvalitet

Det kan vara bra att titta på tidigare sponsrade inlägg: bildtexten speglar till stor del hur trovärdiga de sponsrade inläggen verkar vara för följarna och vilka fördelar som varumärket ges.

Bildtexter som känns reklamiga eller där produktinformationen kopierats direkt från varumärkets hemsida, fungerar sällan bra på sociala medier. Bildtexter som kopplar samman produkten med innehållsskaparens eget liv, berättar en historia och ger värdefull information, samt en produktrekommendation – det brukar istället vara mycket uppskattat av följarna!

4. Projekt som kräver mer resurser

De prisexempel som togs upp i början av artikeln var baserade på de vanligaste typen av samarbeten, där innehållsskaparen tar ett foto och laddar upp det online. Alla projekt som kräver mer resurser, t.ex. att behöva resa någonstans, professionellt smink, hyra en fotograf etc. – är argument för högre arvode till innehållsskaparen.

Ett högre arvode är också rimligt om varumärket använder personens ansikte i sitt kampanjmaterial för reklamvideor, utomhusaffischer eller dylikt.

5. Hur väl innehållsskaparen matchar med varumärket

Ett av de viktigaste kriterierna när man väljer innehållsskapare att arbeta med är deras följares demografi och hur väl de matchar varumärkets målgrupp. Om t.ex. kampanjen riktar sig till den svenska marknaden, är det bäst att ha innehållsskapare vars följare mestadels kommer från Sverige – annars går en stor del av marknadsföringsbudgeten helt enkelt till spillo!

Influencerpriser: Vad kostar ett samarbete?

Den andra aspekten är innehållsskaparens nisch, eller det område som hen huvudsakligen talar om på sitt konto – förmodligen det område som följarna är mest intresserade av och förväntar sig, samt litar på när hen ger rekommendationer, eller helt enkelt – det område där innehållsskaparen har inflytande.

Om t.ex. en innehållsskapare ständigt talar om självutveckling och time management på sitt konto, betyder det att hens publik också är intresserad av dessa ämnen. Ett varumärke som verkar inom samma område skulle förmodligen få mycket bra resultat med den innehållsskaparen och därför är det värt en större investering.

6. Gratisprodukter/tjänster eller presentkort

Om kampanjen har en monetär belöning, samt en produkt av medel eller högt värde som innehållsskaparen ändå skulle köpa, kommer de troligtvis att dra av det från den monetära belöningen.

För kampanjer där ersättningen enbart är en produkt, är det bra att kontrollera produktens värde och att den stämmer överens med innehållsskaparens vanliga arvode – annars kommer hen känna att belöningen inte är värd tiden och avböjer med största sannolikhet samarbetet.

7. Innehållsskaparens relation till varumärket

Om innehållsskaparen är ett superfan av varumärkets produkt eller tjänst är det definitivt värt att inkludera hen i kampanjen – det betyder mer genuina inlägg som med stor sannolikhet kommer ge bättre resultat för varumärket. Dessutom kan arvodet bli lägre än vanligt då hen i det här fallet verkligen vill arbeta med det varumärket.

Om de första samarbetena är framgångsrika kan det vara intressant att kika på ett långsiktigt samarbete: det kommer att uppfattas som mer pålitligt, det är bekvämt för båda parter och det brukar också betyda ett lägre pris per inlägg eller story.

8. Hur välkänd är innehållsskaparen

Priset påverkas också av innehållsskaparens rykte: kändisar får vanligtvis fler erbjudanden om samarbeten och har därmed större valmöjligheter. Dessutom kan inlägg från välkända innehållsskapare nå media, vilket innebär högre distribution.

@mirjamvaljaots x Dondella official

Att skapa högkvalitativt innehåll är tidskrävande: göra produkttester, ta bilder, skriva en bildtext, koordinera inlägget och skapa storys kan det ta timmar vid ett sponsrat inlägg. För att inte tala om den tid hen har investerat i att växa sitt sociala medier-konto.

Dessutom använder innehållsskapare ibland fotografer, makeupartister, köper tillbehör, går upp tidigt och reser flera mil bort för att ta det perfekta fotot – sådana faktorer bör också tas i beaktning i avgiften.

Att arbeta med innehållsskapare är som alla andra partnerskap: det kräver öppenhet, förtroende och respekt. Om hen känner att varumärket värdesätter samarbetet – både när det gäller belöning och positiv feedback, är hen också motiverad att anstränga sig ännu mer för att få bättre resultat åt varumärket.

Om du har några frågor om innehållsskapare och priser, planering av din budget eller Promoty, tveka inte att höra av dig – vi hjälper dig mer än gärna!

Färggrant innehåll för Taffel!
Ansökan: 396 Samarbeten: 25 Köpta inlägg: 27 Priserna: 165-3800 kr/st

Mer inom ämnet