Checklist för en lyckad influencer marketing strategi

Framgångsrik influencer marketing har sin grund i en väl genomtänkt strategi. Därför har vi satt ihop 15 frågor som ni borde fråga er själv och era kollegor före ni börjar använda er av influencer marketing. I slutet av artikeln finns också ett arbetsblad som ni kan ladda ner och använda som handbok då ni planerar er strategi för influencer marketing.

influencer marknadsföringsstrategi

Innan vi börjar:

1. Vilka är ni?

Innan vi kan börja är det viktigt att veta vilka ni är – inte ni som personer, utan ni som företag/varumärke. Om ni inte vet det, så är det möjligt att ert team och era kunder inte heller är medvetna om det, ännu mindre de influencers som borde föra vidare det här budskapet. Sammanfatta i en mening ett svar som definierar vilka ni är och ge era kollegor och era kunder samma uppgift – kommer de att förstå?

2. Vad är er produkt/tjänst?

Vad är värdet i det som ni skapar? Värden måste utarbetas – om de inte är tydliga så kommer inte influencers att kunna förstå eller förmedla dem vidare.

 

3. Varför behöver någon den?

Vilket värde erbjuder er produkt eller tjänst? Vilka problem löser den? Den här frågan bekräftar ifall era antaganden om er produkt eller tjänst är relevant. Det är också ett betydande säljargument för influencern som hen kan föra vidare till sina följare.

 

4. Är dina anställda medvetna om det?

Nyckeln till en lyckad kommunikation är att säkerställa sig om att de anställda i ert team vet vad er uppgift är och vilka värden ni skapar för era kunder. Därför borde ni fråga era team-medlemmar samma frågor:

influencer marknadsföringsstrategi

Om hela ert team vet svaret på dessa frågor, kan ni gå vidare.

 

5. Vilka är era kunder?

Försök att definiera er målgrupp i en mening: plats, ålder, kön, intressen eller ett problem som er produkt eller tjänst kan lösa, och andra viktiga kännetecken som förenar målgruppen. Ju noggrannare man kan definiera målgruppen, desto lättare kommer det att bli för er att förstå vilken slags influencer som lättast kan nå ut till dem.

Till exempel: Kvinnor från Stockholm I åldern 24-35 som vill lära sig att simma.

 

6. Är era kunder medvetna om vilka ni är och vad ni gör?

Det är dags att fråga era kunder de samma frågor: har de på riktigt förstått vad ert företag gör och värdet i vad ni försöker skapa?

influencer marknadsföringsstrategi

7. Är era kunder nöjda med er produkt/ tjänst?

Innan man kan börja ta hjälp av influencer marketing är det viktigt att produkten/tjänsten är tillräckligt bra för att marknadsföras. Eftersom ett av målen då det gäller influencer marketing är att göra reklam för mun till mun metoden så kan en kampanj vara till mer skada än vad den är till nytta för en produkt som inte fungerar.

Till exempel så kan man använda NPS (net promoter score) för att mäta kundnöjdheten: om den är över 30 så kan du förmodligen börja marknadsföra med influencers.

influencer marknadsföringsstrategi

Planera influencer marketing:

8. Vad är kampanjens mål?

Före kampanjen sätts upp, är det av stor relevans att tänka på kampanjens mål: är det att synliggöras som varumärke, att öka försäljningen för en specifik produkt, få mer innehåll till era kanaler på sociala media, få nya följaren, höja antalet på de som besöker er webshop, eller någonting annat? Kampanjens struktur, valet av influencers och likaså mätning av resultat kommer att vara beroende av målsättningen.

Det är värt att tänka på de viktigaste KPI:na (key performance indicator) för ert företag och att sätta upp mål som man vill nå med kampanjen. I de flesta kampanjer så ska bara en indikator vara i fokus: om man försöker att öka försäljningen på webben, öka varumärkes medvetenhet, men även höja antalet följare på instagram, så finns det en stor risk att alla resultat förblir låga.

influencer marknadsföringsstrategi

9. På vilka kanaler borde ni synas?

Valet av era sociala mediekanaler borde i huvudsak basera sig på er målgrupp som definierades i den femte frågan. Vilka är kanalerna som era kunder använder mest – är det Instagram, LinkedIn, Tiktok eller någon annan kanal?

10. Hur hittar man passande influencers?

Före ni väljer ut rätt influencers så är det nödvändigt att ta fasta vid vissa kriterier som ni kommer att använda för att värdera deras profiler.

Till exempel så är det värt att beakta graden av engagemang, följarnas lämplighet (hur mycket deras följare matchar er målgrupp), influencerns intressen och värderingar (har de tidigare talat om teman som är relaterade till ert varumärke) och kvaliteten på deras bilder och bildtexter.

11.  Var hittar jag influencers?

  • Er kundbas. Om det finns influencers bland era trogna kunder då lönar det sig verkligen att arbeta med dem – speciellt om de redan är era fans! Eftersom de redan är medvetna om ert varumärke och konsumerar era produkter/tjänster, så kommer deras ”i samarbete med…” inlägg att vara mer autentiska och ge bättre resultat.

 

  • Instagram. Att hitta passande influencers från Instagram kan vara väldigt tidskrävande. Däremot, om man vill testa den här vägen så kan man använda sig av sökningar baserade på position och hashtags, kolla Upptäck-sidan, och använd även ”Rekommenderat för dig” funktionen.
  • Promoty kan ni lägga upp er kampanj och influencers som vill samarbeta med er kan själva ansöka om att bli delaktiga i kampanjen. Här kan ni hitta mer detaljerade instruktioner om hur Promoty fungerar!

När ni hittar en lämplig influencer och kommer överens om gemensamma villkor så kan ni börja samarbeta! Om ni vill ha mer innehållsskapare så kan ni söka efter dem kontinuerligt.

12. Hur ofta och vilket innehåll förväntas?

Detta beror först och främst på kanalen och publiceringstakten influencern har – ju mer influencern publicerar, desto mer kan det finnas betalda samarbeten bland inläggen. För att samarbetet skulle ha en autentisk känsla och att följarna skulle få flera touchpoints, rekommenderar vi att flera samarbetsinlägg skapas under en period av minst 3 månader.

influencer marknadsföringsstrategi

13. Vilka är era förväntningar gällande influencerns innehåll?

Även om det alltid är väsentligt att lämna kreativ frihet åt influencern, så bör man komma ihåg att bidra med en tillräcklig mängd bakgrundsinformation och kampanjens mål, så att innehållsskaparen kan åstadkomma en så kallad “call to action” (CTA).

Under Dos & Don’ts  kan ni beskriva i detalj i vilken kontext produkten borde synas i på bilden, huruvida innehållsskaparen ska synas på bilden, vilken färgnyans bilden borde ha, osv. Om det är viktigt för varumärket att poängtera en viss egenskap (miljövänlighet, urpsrung osv) så borde det också nämnas.

influencer marknadsföringsstrategi

14. Vad är er budget för influencer marketing?

I nästa steg, borde ni tänka på den summa ni är villiga att investera i influencer marketing varje månad: i enlighet med detta, så kan ni planera hur många innehållsskapare ni kan börja jobba med och hur många inlägg och stories ni kan förvänta er av dem.

Det finns inga tydliga regler för hur man ska beräkna värdet av en influencers inlägg. Dock finns det en vanligt förekommande formel “1 följare = 1 cent”, från vilken genomsnittet på Instagrams engagemang (5%) kan härleda till:

Influencerns ersättning = Mängden följare x genomsnittligt egnagemang x 0,20€ 

Exempelvis, en innehållsskapare med 10 000 följare och en engagemangsgrad på 5% har 500 aktiva följare – så priset på ett inlägg kunde vara 100€. Naturligtvis påverkas det här också av kvaliteten på influencerns bilder, hur ofta hen gör inlägg och många fler faktorer.

15. Hur ofta borde man mäta resultaten?

Eftersom kunden behöver ett medeltal på 7-8 kontakter till produkten för att göra ett köpbeslut, så kanske det första inlägget inte alls bär frukt. Då man beaktar detta så blir det värt att mäta resultaten under en lite längre tidsperiod: en månad eller till och med ett kvartal.

influencer marknadsföringsstrategi

Efter det här så kommer regelbunden mätning och och optimering att ta vid och ni kan välja bort de influencers som inte producerade några resultat och fortsätta att jobba med de vars innehåll var en succé för er. Behandla ert team av influencers som ett lag inom sporten, där alla måste bidra med resultat. 

Hurraa! Nu är ni klara att börja. Undrar du hur man väljer de rätta influencers med i en kampanj, så rekommenderar vi att du läser vidare här.

Om du har några frågor eller skulle vilja diskutera av själva influencer marketing-strategin, kontakta gärna vår Country Manager. 

Mer inom ämnet