Micro-influencers: Varför ska du samarbeta med dem?

Influencer Marketing växer i extrem takt: Business Insider uppskattar att år 2020 kommer det att investeras 8 miljarder dollar i influencermarknaden. Siffran kommer dock att stiga och bli så hög som 22 miljarder dollar före år 2022. Vad är nästa steg och rollen för micro-influencers?

Vi har granskat sociala mediers och nätmarknadsförningens trender och kan bekräfta att påståendet om att marknadsföring i samarbete med influencers, är en viktig del av ett varumärkes strategi.

• 30% av alla som använder internet i dagsläget använder sig av Adblock, och de nya användarna blir hela tiden fler. Det här betyder alltså att användning av banners och displayannonser har fått en allt svagare effekt.

• Användare av sociala medier ökar hela tiden till allt flera. Bortsett från textkommunikation och delandet utav bilder, så påverkar också användadet av sociala medier våra köpbeslut. Enligt forskningsresultat visar upp till 70%-80% av konsumenterna att sökande efter information på sociala medier påverkar hens slutgiltiga köpbeslut. 

• På Facebook och Instagram ser man att allt fler vänner som delar med sig, samtidigt som allt färre mindre brands gör detsamma. För några år sedan ändrades Facebooks algoritm, vilket möjligtvis kan betyda att varumärkens fria tillgänglighet kan komma att försvinna helt och hållet.

 

Sammanfattningsvis: Ju högre priser som existerar på de vanliga digitala medie kanalerna, inkluderat sociala medier, desto större växer sig orsaken att investera i influencers. Även om man inte kan garantera absolut lönsamhet via influencerrmarknadsföring så visar en studie av Tomson att denna typ av marknadsföring kan ge tillbaks varenda euro som är investerad, gånger 6,5 – och för att inte nämna vilken positiv effekt detta har på brandet!

micro-influencers

En influencer som jobbar på mikronivå har högst avkastning per investering: För det första så kostar deras inlägg betydligt mindre än kända influencers inlägg med flera miljoner följare. För det andra: så är mikroinfluencers följare mycket mer trogna och intresserade av innehållet som produceras. Största skillnaden mellan dessa så kallade ”riktiga influencers” och mikroinfluencers är det att de sistnämndas innehåll anses vara mer äkta, att de själva skapar sitt eget innehåll och även att de aktivt kommunicerar med sina följaren. Med anledning av detta så är det mer troligt att följarna lättare kan relatera till personen och därmed litar de starkt på influencern då de gör köpbeslut av olika slag.


Tanken om att mikroinfluencers kunde vara mer effektiva än stora influencers kan först kännas väldigt förbryllande. Varför skulle ett brand samarbeta med någon som har en  mindre mängd följare än en stor influencer?

1. Micro-influencers är pålitliga

Mindre influencers är inte kändisar. De skapar själva sitt eget innehåll, och oftast får de inte betalt för sina inlägg. Oftast har de ett stabilt jobb och de är trötta under nätterna. De går kanske regelbundet på gymmet, även om de nu och då slinker från sin rytm. De delar motiverande budskap, trots att de ibland har svårt att själva hitta motivation – så som vi alla andra. De för diskussioner med sina följare, svarar på kommentarer och delar med sig av privata bekymmer, men också glädjestunder, i livet.

Micro-influencers är som vänner på sociala medier och de är sannerligen relaterbara: därför är oftast deras följare betydligt mer mottagliga för marknadsmeddelanden än de som följer stora kändisar med många följaren.

micro-influencers

2. Micro-influencers har bättre engagemang och räckvidd

Micro-influencers har följare som tydligt är intresserade av liknande saker, likaså har de motsvarande värderingar. Följarna formar en gemenskap som aktivt uttrycker sina åsikter och medverkar i diskussioner. Detta är orsaken till att influencers med färre följare har 60% högre engagemang än vad influencers med en stor skara följare har.

Tack vare följarnas deltagande och engagemang så ger Instagram algoritmen en synligare position åt micro-influencers inlägg, vilket leder till att inlägget når ut till största delen av följarna. I teorin är alltså inläggets potentiella räckvidd densamma om inlägget delas av en influencer som har 100 000 följare eller 100 (väl utvalda) micro-influencers som var och en har 1000 följare – i praktiken så bör det ändå observeras att micro-influencers grad av engagemang är högre än en stor influencers engagemangsgrad vilket leder till att fler konton nås ut till och räckvidden blir större.

Till sist, efter att produkten eller brandet uppnått en viss position med hjälp av influencermarknadsföring, så kommer andra influencers och så kallade vanliga användare att frivilligt börja dela varumärkets produktinnehåll  på Instagram. Denna process börjar alltså i bästa fall att fungera med hjälp av dess egna vikt och resultaten blir mycket omfattande.

3. Större avkastning på ROI och bättre innehåll med micro-influencers

Välkända Instagram-användare kan begära tusentals euro för enbart ett inlägg, medan micro-influencers i sin tur kräver märkbart lägre löner och kampanjresultaten är oftast bättre. Om ni lyckas hitta ert brands största fans, som använder era produkter och även gärna rekommenderar dem för sina följare så är de högst antagligen beredda att delta i er kampanj enbart i utbyte mot produkter.


Dessutom kan ambitiösa micro-influencers satsa mycket mer på själva innehållsskapandet än vad kända influencers möjligtvis skulle göra, eftersom de önskar att få fortsätta samarbetet och tack vare detta är det möjligt att få avsevärt bättre, men billigare, innehåll. Det här är en riktlinje som dock inte alltid stämmer och därför rekommenderar vi också starkt vid bedömning av innehållets kvalitet att man kontrollerar hurdana samarbeten influencern har gjort tidigare.

micro-influencers

Har vi några Case studies att bevisa resultater med micro-influencers?

Ja vi har! Till exempel det finska varumärket Halva gjorde en produktkampanj med 99 micro-influencer. Det viktigaste målet för kampanjet var att maximera synligheten på Instagram och få fler följare till varumärkets Instagram-sidor.

Kampanjet nådde 380 000+ personer och Halva fick +6852 nya följare på Instagram. Eftersom influencers belönades med produkten var kampanjbudgeten 1014 € (endast Promotys avgift).

Halva’s Kingis Produkt Lansering

Mål: Engagera influencers och nå synlighet för Halva’s produkt lansering

Belöning: Produkt (godislåda)
Inlägg: 99
Reach: 389 845
Likes: 28 826
CPE: 0,02€

I ett nötskal handlar allting om detta: I stället för att köpa ett inlägg från en känd Instagram influencer så kan man hitta mindre influencers och samarbeta med dem. Det som man med all sannolikhet tilldelas är högre engagemang för ett lägre pris, fler nya kunder och bättre innehåll som går att dela på företagets egna kanaler.  Hur man hittar passande micro-influencers för en brand, skriver vi om här.

P.S. Om du har tankar eller frågor angående detta eller du vill veta hur ditt företag kunde ha nytta av influencermarknadsföring, kontakta oss via [email protected] – vi hjälper er mer än gärna!

Mer inom ämnet