Juridik och etik inom influencer marketing

Då både Influencer marketing och marknadsföring överlag på sociala medier är relativt nya områden, har ett antal frågor om etik och lagar uppstått. Här är fyra viktiga aspekter du behöver veta när du arbetar med influencers.

1. Sponsrat innehåll måste märkas enligt lagen

Instagrams policy för reklam kräver tydligt att sponsrat innehåll ska märkas tydligt. Det här inkluderar allt innehåll där en affärspartner (en produkt, ett varumärke eller ett företag) presenteras för en avgift eller där en affärspartner är med och påverkar. Den exakta formuleringen  är ”för ett utbyte av värde”, vilket betyder att detta inkluderar även icke-betalda belöningar – till exempel de gratis produkter som skickas till innehållsskaparen.

Enligt den svenska marknadsföringslagen ska:

9 §   All marknadsföring utformas och presenteras så att det tydligt framgår att det är fråga om marknadsföring.

Dessutom har Konsumentverket listat specificeringar gällande hur samarbetsinläggen skall märkas. I kort, bör samarbetsinläggen märkas tydligt med ”annons” eller ”reklam” i början och i slutet av innehållet. Hashtagsen såsom #annons, #reklam och #företagets namn ska även användas. 

Marknadsföraren har ansvar över att samarbetsinnehållen markeras rätt. Det enklaste sättet är att be innehållsskaparen att använda de nödvändiga hashtags samt ange att ”inlägget skapades i samarbete med företag X” i början och i slutet av innehållet. På Promoty lägger vi automatiskt till #ad till i alla inlägg som görs genom oss.

Ett annat sätt att märka det sponsrade innehållet är att använda funktionen ”Betalt samarbete” som lägger till en liten tag ”Betalt samarbete med …” ovanför bilden. Den största fördelen med verktyget är  varumärken kan se statistiken för alla inlägg de har taggats i och även använda inläggen som annonser.

bli influencer

2. Varumärken bör inte “lägga ord i munnen” åt  innehållsskaparna

Som vi tidigare skrivit bör varumärken inte föreskriva innehåll till konsumenten: det är viktigt att ge innehållsskaparen grundinformation om deras produkt, men hen bör alltid ha rätt att lägga till sin ärliga åsikt.

US Federal Trade Commission (FTC) har fastställt tre regler för produktrecensioner. I Sverige är de inte föreskrivna i lagen, men i rättvisa och transparenta sociala medier bör dessa regler följas.

  1. Förhållandet mellan granskaren och det varumärke som granskas måste anges tydligt: ​​konsumenter har rätt att veta om någon får betalt för att rekommendera en produkt eller ett varumärke..

  1. Granskningen måste återspegla personens ärliga åsikt: varumärkesrepresentanten har inte rätt att förskriva innehållet i recensionen.

  1. Människor som har uppnått exceptionella eller över genomsnittliga resultat tack vare en produkt måste klarlägga att deras resultat inte är givna.

Det finns dock en annan synvinkel till detta: influencers bör inte annonsera vad som helst för att i första hand få pengar. Helst bör innehållsskapare på sociala medier bara samarbeta med de företag de verkligen stöder och berömma de produkter de faktiskt använder.

bli influencer

3. Det skapade innehållet tillhör upphovsmannen, om inte annat har överenskommits

I allmänhet tillhör rättigheterna för det skapade innehållet influencern och får inte användas utan förhandsgodkännande. För att undvika problem bör du innan samarbetet komma överens om på vilka kanaler och hur länge det skapade innehållet kan användas. Användningen av marknadsföringsplattformar för influencers kan förenkla processen: Till exempel anger användarvillkoren för Promoty tydligt att varumärket har rätt att använda det skapade innehållet på alla sina sociala mediekanaler.

När det gäller att lägga ut innehållet på Instagram är det bra att be om skriftligt samtycke från innehållsskaparen (på grund av GDPR).. Eftersom bilderna betraktas som känsliga personuppgifter är det förbjudet att använda dem utan samtycke. För barn under 16 år krävs också ett skriftligt samtycke av föräldrarna.

Sammanfattningsvis: sponsrat innehåll bör märkas på rätt sätt, produktrecensioner måste vara uppriktiga och rättigheterna att använda innehållet måste koordineras. Dessa fungerar som tre enkla steg för att arbeta för mer direkta och transparenta sociala medier tillsammans. 

REGLER INOM INFLUENCERMARKNADSFÖRING

4. Beskattning och influencer marketing

Varje influencer, såväl som företag, är ansvarig för att deklarera och betala sina skatter till skatteverket. Det är viktigt för influencern att komma ihåg att ta hänsyn till det verkliga värdet av en produktkompensation eller förvärvsinkomst och att redovisa det korrekt i skattedeklarationen. I kort, ska man betala skatt för alla former av inkomst man får via sina influencer samarbeten. Detaljerad information hittar du hos Skatteverket.

Sammanfattningsvis: Sponsrat innehåll måste märkas på rätt sätt, produktrecensioner måste vara uppriktiga och rättigheterna att använda innehållet måste samordnas – tre enkla idéer för att arbeta för mer direkta och transparenta sociala medier tillsammans. Ta gärna kontakt med oss om du tyckte att några frågor lämnades obesvarade!

Mer inom ämnet