Fördelar och nackdelar med samarbeten baserade på Instagram händelser

Den vanliga praxisen inom influencermarknadsföring är att en influencern publicerar en bild/video på sitt Instagram-flöde som är i samarbete med företag x. På sista tiden verkar det dock som om att publicera via Instagram händelser (eng. Instagram stories) ibland kan fungera ännu bättre!

Eftersom innehållet i dessa händelser är personligt och direkt, känns samarbetet som publiceras där ofta mer autentiskt – för att inte tala om att influencers vanligtvis lägger ut mer än bara en händelse om samma ämne, och därför smälter det brandade innehållet in i vardagliga berättelser och har en mer naturlig effekt. Dessutom är samarbeten i händelser vanligtvis billigare, mer interaktiva och till skillnad från vanliga inlägg är det också möjligt att lägga till en länk till varumärkets webbplats.

Eftersom det nu är möjligt att köra händelsebaserade kampanjer på Promoty, låt oss titta på några argument som ställer sig för och emot händelsekampanjer! 👇🏼

Fördelar med samarbeten baserade på Instagram händelser

+ Lägre priser

En händelse tas vanligtvis i ögonblicket, vilket innebär att den inte är lika planerad som ett inlägg på feeden, den kräver mindre tid och stannar inte kvar i profilen längre än 24 timmar. Dessa är orsakerna till varför influencers vanligtvis tar ut en lägre avgift för händelsebaserade samarbeten.

Eftersom händelsekampanjer är en ny funktion på Promoty och vi inte har någon särskilt noggrann lokal statistik om dem ännu, vill vi ge några exempel utomlandsifrån: enligt Later ber en influencer med 230 000 följare 2200 dollar för ett inlägg, men $ 700 för endast ett händelsebaserat samarbete. En annan populär resebloggare ber $ 1000 för ett inlägg och $ 200 för en händelse. Det betyder att prisskillnaden är upp till 3-5 gånger!

I Estland är priserna mycket billigare, men de flesta innehållsskapare tar ändå en lägre avgift för händelsebaserade samarbeten.

+ Känns mer naturligt

Genom Instagram-händelser kan influencers hålla sin publik informerad om var de är och vad de gör. Till skillnad från redigerade och poserade bilder som publiceras på flödet, berättar händelserna mer om deras vardag.

Innehållet i händelserna är mestadels spontant, där innehållsskaparen lägger upp allt hen vill berätta för sin publik – det kan vara ett känslomässigt tal om ett visst ämne, ett inkommande PR-paket eller ett ögonblick som han vill dela. Innehållet där är mångsidigt och speglar mestadels vardagliga ämnen, vilket gör att det verkar naturligt och pålitligt.

Det faktum att händelser publiceras oftare (flera gånger om dagen) talar också för händelserbaserade samarbeten. Det betyder att när en influencer publicerar mycket innehåll om hennes vardag och lägger in några händelser gjorda i samarbete med företag x mellan dessa vardagshändelser så skapar det inte känslan att hens konto enbart är en reklamplattform, utan snarare tvärtom.

+ Influencers kan tillägga länkar

Trots alla tillägg har Instagram ännu inte gjort det möjligt att lägga till klickbara länkar till bildtexter – så mindre influencers lägger ofta till en länk till varumärkets webbplats på sin profil och dirigerar sina följare dit. Detta kräver dock en hel del ytterligare drag från följare, så följare med ett mindre intresse kanske inte gör det.

Innehållsskapare med mer än 10 000 följare har möjlighet att använda funktionen ”Svep upp”, vilket gör det möjligt att lägga till en länk direkt till händelsen, och som namnet säger, genom att dra fingret uppåt kommer den intresserade personen snabbt fram till den önskade sidan.

Beroende på syftet med kampanjen kan du be influencern att länka din webbplats, webbutik, ett evenemang eller en giveaway. För att mäta resultatrekommenderar vi att varje innehållsskapare får en personlig webbadress så att du senare kan ta reda på vilken partner som gav bäst resultat.

 

Instagram fördelar

+ Mer engagerande innehåll

Instagram Story gör det möjligt att engagera dina följare med olika klistermärken som gör innehållet roligare och mer engagerande: till exempel Poll-klistermärke, där följare kan välja mellan två svarsalternativ, Frågor, där de kan svara på frågan med sina egna ord, och Emoji Slider, där följare kan uttrycka sina känslor med hjälp av ett specifikt mått.

Att använda engagerande klistermärken i händelser som är gjorda i samarbete får händelserna att verka mer uppriktiga och naturliga, kännas mindre som reklam och visa att influencern också bryr sig om sina följares tankar. Det är också möjligt att använda klistermärken före och efter samarbetshändelser, till exempel använda dem i “teaser”händelser eller då man ber följarna om feedback.

+ Mer innehåll för varje samarbete

När en innehållsskapare introducerar en produkt eller tjänst i sin händelse gör de det vanligtvis genom flera händelser: i de första förklarar de vad händelserna kommer att handla om, sedan visar de och introducerar produkten, processen att konsumera den och därefter delar de slutligen sin egen feedback och tankar om produkten.

Gällande händelsebaserade samarbeten, föredrar många brands händelser med olika fokus spridda över en viss tid (till exempel en vecka): den första dagen visar innehållsskaparen hur hen öppnar paketet, efter några dagar visar hen hur produkten används och de sista dagarna delar hen sina tankar om den och nämner var följarna kunde få den ifrån. I grund och botten är det bara ett samarbete, men eftersom det sprids över en längre tidsperiod har det en mer uppriktig effekt och fastnar bättre i följarnas huvuden.

På det här sättet delar influencern mycket mer information om produkten och har möjlighet att dela sina känslor mer direkt, vilket ökar sannolikheten för att öka följarnas intresse för produkten eller tjänsten.

Instagram story samarbete

Nackdelar med samarbeten baserade på Instagram händelser

– Händelsen är endast synlig i 24 timmar

Då vanliga inlägg hålls publicerade på influencerns profil under kampanjens längd eller längre, är händelserna inställda på att förbli aktiva i enbart 24 timmar. Det i sig är inte ett starkt motargument: de flesta Instagram-användare besöker appen åtminstone en gång om dagen, och antalet som tittar på händelserna behöver inte ens vara mycket lägre än antalet som ser inlägget. Dessutom är det möjligt att be influencern att spara händelserna (under en överenskommen period) i höjdpunkterna på deras profil.

– Lägre kvalitet på bilder

Som vi nämnde tidigare är händelser ofta mer omedelbara och tar ofta mindre tid att skapa. Ur en influencers synvinkel är detta förståeligt: ​​innehåll som skapats med en mobil har en mer direkt och naturlig effekt i berättelser än så kallade professionella foton. Men om varumärkets mål med samarbetet med en influencer är att få fotomaterial av hög kvalitet att använda på sina sociala mediekanaler, är det värt att nämna det i kampanjens sammanfattning och hellre föredra inläggsbaserade samarbeten.

Sammanfattat

På Promoty kan du lägga till händelseinlägg i din kampanj om du går till Innehåll och väljer ”Instagram story” från rutan under ”Content type”. På samma sätt som med inlägg kan du välja mellan engångs- och långvariga samarbeten (till exempel: fyra händelser varje månad), och prissättningen är också densamma:

  • Om du väljer att betala i produkter enbart ber vi om en provision på 10 € + moms, som läggs till varje inlägg som laddas upp på sociala medier.
  • I en kampanj som innehåller monetär belöning ingår Promoty-provisionen (20%) i innehållsskaparens pris, dvs. inga extra avgifter tillkommer.
One off content

Vi rekommenderar naturligtvis inte bara att fokusera på händelsebaserade samarbeten – eftersom båda två har sina fördelar och nackdelar är den bästa strategin för att maximera resultaten att kombinera dem enligt kampanjens mål. Till exempel, för brands med lägre budget, har vi rekommenderat att göra händelsekampanjer med större influencers och publicera kampanjer med mindre influencers

P.S. Kom ihåg att ett samarbete endast baserat på händelser också är en annons och bör märkas korrekt.

Om du vill få råd om hur du sammanställer den bästa strategin eller om du är förvirrad över att skapa en händelsebaserad kampanj på Promoty, kontakta gärna vår Svenska landschef Iris på [email protected]!

More on the topic