För- och nackdelar med samarbeten via Instagram stories

Vanligtvis inom influencer marketing, publicerar influencern en bild eller video i sitt Instagram-flöde med märkningen att det är i samarbete med företag X. Men på senare tid har det blivit allt vanligare att endast göra samarbeten via Instagram-händelser (Instagram stories) – och det kan ibland vara att föredra framför flödesinlägget.

Eftersom innehållet i dessa händelser är personliga och specifika, känns samarbeten som publiceras där ofta mer autentiskt – för att inte tala om att influencers vanligtvis lägger ut mer än bara en händelse om samma ämne. Detta kan därför leda till att det kan ”smälta in” i det sponsrade innehållet in i vardagliga berättelser och har en mer naturlig effekt. Dessutom är samarbeten i händelser vanligtvis billigare, mer interaktiva och till skillnad från vanliga inlägg är det också möjligt att lägga till en länk till varumärkets webbplats.

Eftersom det nu är möjligt att köra händelsebaserade kampanjer på Promoty, låt oss titta på några argument som ställer sig för och emot händelsekampanjer! 👇🏼

Fördelar med samarbeten på Instagram stories

+ Lägre priser

En händelse tas vanligtvis i ögonblicket, vilket innebär att den inte är lika planerad som ett inlägg på feeden, den kräver mindre tid och stannar inte kvar i profilen längre än 24 timmar. Dessa är orsakerna till varför influencers vanligtvis tar ut en lägre avgift för händelsebaserade samarbeten.

Eftersom händelsekampanjer är en ny funktion på Promoty och vi inte har någon särskilt noggrann lokal statistik om dem ännu, vill vi ge några exempel utomlands ifrån: enligt Later ber en influencer med 230 000 följare 2200 dollar för ett inlägg, men endast 700 dollar för ett händelsebaserat samarbete. En annan populär resebloggare begär 1000 dollar för ett inlägg och 200 dollar för en händelse. Det är en stor prisskillnad!

+ Känns mer naturligt

Genom Instagram-händelser kan influencers hålla sina följare informerade om var de är och vad de gör. Till skillnad från redigerade och poserade bilder som publiceras på flödet, berättar händelserna mer om deras vardag.

Innehållet i händelserna är mestadels spontant, där innehållsskaparen lägger upp allt hen vill berätta för sin publik – det kan vara ett känslomässigt tal om ett visst ämne, ett inkommande PR-paket eller ett ögonblick som hen vill dela. Innehållet där är mångsidigt och speglar mestadels vardagliga ämnen, vilket gör att det verkar naturligt och pålitligt.

Det faktum att händelser publiceras oftare (flera gånger om dagen) talar också för händelserbaserade samarbeten. Det betyder att när en influencer publicerar mycket innehåll om personens vardag och lägger in några händelser gjorda i samarbete med företaget mellan dessa vardagshändelser, så skapar det inte känslan att hens konto enbart är en reklamplattform, utan snarare tvärtom.

+ Influencers kan tillägga länkar

Innehållsskapare har möjlighet att använda länk-funktionen, vilket gör det möjligt att lägga till en länk direkt till händelsen, och som namnet säger, genom att klicka på länken kommer den intresserade personen snabbt fram till den önskade sidan.

Beroende på syftet med kampanjen kan du be influencern att länka till din webbplats, webbutik,  evenemang eller en giveaway. För att mäta resultatet rekommenderar vi att varje innehållsskapare får en personlig webbadress så att du senare kan ta reda på vilken influencer som gav bäst resultat.

UTM-taggar är i princip nyckelord som läggs till i URL innan du delar den – tack vare detta kan du genom Google analytics se exakt vilket samarbete som gett mest trafik. Det som är smidigt är att du inte behöver koda någonting, du använder bara UTM tag builder för att skapa dessa länkar som hjälper dig att se resultat ifrån varje kanal, kampanj och samarbete i Google analytics.

 

Instagram fördelar

+ Mer engagerande innehåll

Instagram Story gör det möjligt att engagera dina följare med olika klistermärken som gör innehållet roligare och mer engagerande: tillexempel Poll-klistermärke, där följare kan välja mellan två svarsalternativ. Frågor, där de kan svara på frågan med sina egna ord, och Emoji Slider, där följare kan uttrycka sina känslor med hjälp av ett specifikt mått.

Att använda engagerande klistermärken i händelser som är gjorda i samarbeten får händelserna att verka mer uppriktiga och naturliga, kännas mindre som reklam och visar att influencern också bryr sig om sina följares tankar. Det är också möjligt att använda klistermärken före och efter samarbetshändelser, till exempel använda dem i “teaser”händelser eller då man be följarna om feedback.

+ Mer innehåll för varje samarbete

När en innehållsskapare introducerar en produkt eller tjänst i sin händelse gör de det vanligtvis genom flera händelser: I de första förklarar de vad händelserna kommer att handla om, sedan visar de och introducerar produkten, processen att konsumera den och därefter delar de slutligen sin egna feedback och tankar om produkten.

Gällande händelsebaserade samarbeten, så föredrar många varumärken händelser med olika fokus spridda över en viss tid (till exempel en vecka): den första dagen visar innehållsskaparen hur hen öppnar paketet, efter några dagar visar hen hur produkten används och de sista dagarna delar hen sina tankar om den och nämner var följarna kunde få den ifrån. I grund och botten är det bara ett samarbete, men eftersom det sprids över en längre tidsperiod har det en mer uppriktig effekt och fastnar bättre i följarnas medvetande.

På det här sättet delar influencern mycket mer information om produkten och har möjlighet att dela sina känslor mer direkt, vilket ökar sannolikheten för att öka följarnas intresse för produkten eller tjänsten.

Instagram story samarbete

Nackdelar med samarbeten baserade på Instagram stories

– Händelsen är endast synlig i 24 timmar

Då vanliga inlägg hålls publicerade på influencerns profil under kampanjens längd eller längre, är händelserna inställda på att förbli aktiva i enbart 24 timmar. Det i sig är inte ett starkt motargument: de flesta Instagram-användare besöker appen åtminstone en gång om dagen, och antalet som tittar på händelserna behöver inte ens vara mycket lägre än antalet som ser inlägget. Dessutom är det möjligt att be influencern att spara händelserna (under en överenskommen period) i höjdpunkterna på deras profil.

– Lägre kvalitet på bilder

Som vi nämnde tidigare är händelser ofta mer spontana och tar ofta mindre tid att skapa. Ur en influencers synvinkel är detta förståeligt: ​​innehåll som skapats med en mobil har en mer direkt och naturlig effekt i berättelser än så kallade professionella foton. Men om varumärkets mål med samarbetet med en influencer är att få fotomaterial av hög kvalitet att använda på sina sociala mediekanaler, är det värt att nämna det i kampanjens sammanfattning och hellre föredra inläggsbaserade samarbeten.

Sammanfattning

På Promoty kan du lägga till händelseinlägg i din kampanj om du går till Innehåll och väljer ”Instagram story” från rutan under ”Content type”. På samma sätt som med inlägg kan du välja mellan engångs- och långvariga samarbeten (till exempel: fyra händelser varje månad), och prissättningen är också densamma:

 

  • Om du väljer att betala i produkter ber vi om en provision på 10 € + moms, som läggs till varje inlägg som laddas upp på sociala medier.
  • I en kampanj som innehåller arvode ingår Promoty-provisionen (20%) i innehållsskaparens pris, dvs. inga extra avgifter tillkommer.
One off content

Vi rekommenderar inte att bara fokusera på händelsebaserade samarbeten – eftersom båda två har sina fördelar och nackdelar är den bästa strategin för att maximera resultaten att kombinera dem enligt kampanjens mål. Till exempel, för varumärken med lägre budget, har vi rekommenderat att göra händelsekampanjer med större influencers och publicera i flödet med mindre influencers

P.S. Kom ihåg att ett samarbete endast baserat på händelser, också är en annons och bör märkas korrekt och tydligt.

Om du vill få råd om hur du sammanställer den bästa strategin eller om du är osäker över att skapa en händelsebaserad kampanj på Promoty. Kontakta gärna oss!

Mer inom ämnet